Nieuws

Om muziek te maken is natuurlijk een instrument nodig. Kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur muziekles volgen, kunnen voor € 29,25 een instrument aanvragen uit het Instrumentendepot van Stichting Leerorkest.

Bijna alle instrumenten zijn te leen: viool, gitaar, drums, dwarsfluit, harp, cello, fagot, trompet – teveel om op te noemen. Een echte piano kunnen we nog niet aanbieden, maar een keyboard wél. Instrumenten worden (onder voorbehoud van aanwezigheid) speelklaar afgeleverd op het huisadres van het kind of bij de muziekschool. Al op muziekles en is er een ander of beter instrument nodig? Dat kan ook!

De aanvraag (voor intermediairs):

 1. Kies in de aanvraag bij Attributen voor ‘Stichting Instrumentendepot’. Het leenbedrag is € 29,25.
 2. In het vrije aantekeningenveld vermeld je:
  ● De naam van het kind
  ● Om welk instrument het gaat en de maat van het instrument (de maat hoeft alleen bij snaarinstrumenten).
  ● Het afleveradres (adres, telnr. en mailadres). Het instrument kan (in overleg) ook eventueel bij de muziekschool afgeleverd worden.
 3. Na goedkeuring ontvang je een waardebon ter bevestiging van de aanvraag. Dit is de bevestiging dat de vraag in werking is gesteld.
 4. Het Instrumentendepot levert het instrument af op het vermelde adres, waarbij de ouder(s)/verzorger(s) een bruikleenovereenkomst tekent. Hiermee dragen zij de verantwoordelijkheid voor het instrument. De ondertekende bruikleenovereenkomst moet vervolgens aan het Instrumentendepot gemaild of verstuurd worden.
 5. Het instrument wordt voor één jaar geleend. Als het kind op muziekles blijft, kan de overeenkomst worden verlengd. Je kunt dan bij de herhaalaanvraag opnieuw € 29,25 aanvragen onder attributen. Vermeld daarbij wederom de naam van het kind, het adres en dat het instrument al in bruikleen is.

Retourneren

Gaat het kind van les af? Dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) zelf zorgen voor retournering van het instrument. Het is dus belangrijk dat ze de verpakking bewaren. Als de leentermijn verstreken is, krijgen de ouder(s)/verzorger(s) een bericht van het Instrumentendepot.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Helpdesk team Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht:

E-mailadres: noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl 
Telefoon: 06–14322908 (Houd uw aanvraagnummer bij de hand).
Aanwezig: Ma t/m vrij 9.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur

Om muziek te maken is natuurlijk een instrument nodig. Kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur muziekles volgen, kunnen voor € 29,25 een instrument aanvragen uit het Instrumentendepot van Stichting Leerorkest.

Bijna alle instrumenten zijn te leen: viool, gitaar, drums, dwarsfluit, harp, cello, fagot, trompet – teveel om op te noemen. Een echte piano kunnen we nog niet aanbieden, maar een keyboard wél. Instrumenten worden (onder voorbehoud van aanwezigheid) speelklaar afgeleverd op het huisadres van het kind of bij de muziekschool. Al op muziekles en is er een ander of beter instrument nodig? Dat kan ook!

De aanvraag (voor intermediairs):

 1. Kies in de aanvraag bij Attributen voor ‘Stichting Instrumentendepot’. Het leenbedrag is € 29,25.
 2. In het vrije aantekeningenveld vermeld je:
  ● De naam van het kind
  ● Om welk instrument het gaat en de maat van het instrument (de maat hoeft alleen bij snaarinstrumenten).
  ● Het afleveradres (adres, telnr. en mailadres). Het instrument kan (in overleg) ook eventueel bij de muziekschool afgeleverd worden.
 3. Na goedkeuring ontvang je een waardebon ter bevestiging van de aanvraag. Dit is de bevestiging dat de vraag in werking is gesteld.
 4. Het Instrumentendepot levert het instrument af op het vermelde adres, waarbij de ouder(s)/verzorger(s) een bruikleenovereenkomst tekent. Hiermee dragen zij de verantwoordelijkheid voor het instrument. De ondertekende bruikleenovereenkomst moet vervolgens aan het Instrumentendepot gemaild of verstuurd worden.
 5. Het instrument wordt voor één jaar geleend. Als het kind op muziekles blijft, kan de overeenkomst worden verlengd. Je kunt dan bij de herhaalaanvraag opnieuw € 29,25 aanvragen onder attributen. Vermeld daarbij wederom de naam van het kind, het adres en dat het instrument al in bruikleen is.

Retourneren

Gaat het kind van les af? Dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) zelf zorgen voor retournering van het instrument. Het is dus belangrijk dat ze de verpakking bewaren. Als de leentermijn verstreken is, krijgen de ouder(s)/verzorger(s) een bericht van het Instrumentendepot.

Vragen?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Helpdesk team Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht:

E-mailadres: utrecht@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon: 06–14322908 (Houd uw aanvraagnummer bij de hand).
Aanwezig: Ma t/m vrij 9.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur

Dinsdag 9 november was het zover: De Meet & Greet met hockeyer Lars Balk op de Daltonschool in Rhenen. De kinderen van groep 5 t/m 8 van de Daltonschool waren de gelukkige winnaars van de ‘Elk kind kan’ campagne afgelopen voorjaar, waarbij een Meet & Greet met één van onze ambassadeurs te winnen was. 

Interactief

Naast hockeyer is Lars Balk ook ambassadeur voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht. De kinderen hadden allerlei leuke vragen voor Lars voorbereid en ze vroegen hem het (hockey)hemd van het lijf. Zo vertelde Lars over hoe het is om topsporter te zijn, zijn weg naar de Olympische Spelen in Tokyo en waarom hij ambassadeur is geworden voor het Jeugdfonds.

Lars had zijn hockeystick meegenomen die de kinderen konden bewonderen en vasthouden. Ook moest hij natuurlijk nog even een trucje hooghouden laten zien. Het was een heerlijke interactieve ochtend en de kinderen vonden het heel leuk en leerzaam. Ze wilden maar wat graag op de foto met Lars en uiteraard mocht Lars niet weg voordat hij handtekeningen had uitgedeeld.

Intermediair

Patricia van Eldik is lerares op de Daltonschool en gaf de klassen op voor de actie ‘Elk kind kan’. Zij is intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht. Via haar kunnen ouders een aanvraag doen voor hun kind(eren). “We hebben een heel gemêleerde klas met allerlei achtergronden”, vertelt Patricia. “Ik probeer elk kind of de ouders persoonlijk te benaderen als ik het vermoeden heb dat er thuis geen geld voor sport of cultuur is. Dat is soms moeilijk omdat er vaak wel een taboe op heerst op geldzorgen. Maar toch heb ik diverse kinderen al op voetbal of dansles gekregen. Het is zo belangrijk dat iedereen weet dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur bestaat!”

Elk Kind Kan!

De Meet & Greet was onderdeel van de campagne ‘Elk Kind Kan!’. Daarin maakte het Jeugdfonds Sport & Cultuur afgelopen voorjaar duidelijk dat alle kinderen mee kunnen doen met sport en cultuur. Geldzorgen hoeven geen drempel te zijn voor ouders. De campagne maakte leerkrachten, gymdocenten en andere medewerkers in het basisonderwijs bewust van de hulp die het fonds kan bieden.

Intermediair Christine Mul is werkzaam op de Montessorischool in Capelle aan den IJssel als administratief medewerkster. Sinds 2019 is zij intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook het onderdeel financiën behoort tot haar takenpakket, waardoor zij inzicht heeft in betalingsachterstanden bij ouders die eventueel kunnen wijzen op een financieel probleem. Tevens is zij op school coördinator van het Armoedefonds, intermediair bij stichting Kinderhulp en heeft zij directe contacten/korte lijnen met stichting Leergeld. Hierdoor kan zij vaak snel handelen en levert een aanvraag bij het ene fonds, ook een aanvraag bij een ander fonds op.

“Ik had pas een gesprek met een ouder, die de ouder- en overblijfbijdrage kwam betalen. Deze ouder kwam betalen n.a.v. een betalingsregeling die ik had afgesproken met haar. Ik ben toen op een laagdrempelige manier met haar een gesprek aangegaan over haar financiële situatie, waarbij ik toe werkte naar de vraag of de kinderen al op zwemles zaten. Helaas was dit niet het geval. Vervolgens bleek dat ik te maken had met een ouder die in aanmerking kwam voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur,” vertelt Christine. “Ook zei een kind laatst tegen mij dat ze moest stoppen met zwemles, omdat haar moeder geen geld meer had. Met dit soort opmerkingen probeer ik ook de leerkrachten erop alert te maken dat wanneer zij zulke signalen horen, om dit dan vooral aan mij door te geven. Er kan dan gelijk actie ondernomen worden.”

Haar rol als intermediair

Christine geeft aan dat het aanvragen indienen voor het fonds weinig tijd kost. Zeker als het om herhaalaanvragen gaat, die zij regelmatig krijgt omdat het haar 3e jaar als intermediair is. De rol van intermediair heeft zij doorgeschoven gekregen van de adjunct-directeur en op deze manier is Christine in aanraking gekomen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ze geeft aan dat ouders erg dankbaar zijn dat hun kind kan sporten via het Jeugdfonds, vooral als zij voorheen niets over het Jeugdfonds wisten.

Armoede signalering

“Doordat ik onder andere de ouder- en overblijfbijdrage verwerk, merk ik wanneer deze bijdragen niet of te laat worden betaald. Dit kan betekenen dat er een financieel probleem in het gezin aanwezig is. Tot nu toe komen de meeste aanvragen vanuit mijn eigen onderzoek. Ik geef regelmatig de leerkrachten een alert om de signalen op te pikken die kunnen duiden op armoede, doordat zij echt voor de klas staan en hier nog beter zicht op hebben. Voorbeelden van signalen die ik doorgezet krijg van leerkrachten zijn bijvoorbeeld een kind met versleten kleding of met dagelijks dezelfde kleding aan of een kind dat meerdere keren geen boterhammen bij zich heeft. Vanzelfsprekend is dit signaleren niet altijd makkelijk,” aldus Christine. “Corona maakt het helaas op dit moment een stuk lastiger. Momenteel kan ik weinig aanvragen indienen. De zwembaden zijn onlangs weer geopend, maar er is een zeer grote wachtlijst.”

Laagdrempelig

Zit jouw kind al op zwemles? Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

“Wij hebben een digitaal communicatiemiddel op school, daar zetten wij onze mededelingen in die voor ouders relevant zijn. Normaliter zet ik hier 2 á 3 keer per jaar iets in over het Jeugdfonds om de ouders alert te maken over het bestaan. Sinds veel communicatie digitaal verloopt met ouders, zal het hopelijk voor hen minder schaamte met zich meebrengen. Wanneer er fysieke gesprekken op de school plaatsvinden, kan ik mij voorstellen dat er meer schaamte is. Via deze digitale wijze is het voor ouders laagdrempeliger om contact met mij op te nemen.”

Het belang van sport & cultuur

“Sport en cultuur is de basis die binnen iedere jeugd nodig is. Als ik kijk naar specifiek zwemles is dit gewoon een must. Daarnaast is het belangrijk dat ieder kind in beweging is en leert om te gaan met winnen en verliezen. Maar het is natuurlijk ook goed voor de algehele ontwikkeling van een kind. Voor mij betekende sport veel als kind. Ik ben gestart met zwemlessen en had snel al mijn diploma’s. Mijn ouders hebben dit altijd goed gestimuleerd. Daarna heb ik op turnen en judo gezeten. Later ben ik gaan badmintonnen en lid geworden van de sportschool,” vertelt Christine.

Tips!

“Als intermediair is het belangrijk wanneer je in gesprek bent met een ouder dat je op een subtiele manier doorvraagt, medeleven toont, signalen opvat, maar ook een luisterend oor biedt en open staat voor iemand zijn verhaal.”

“Soms blijkt de complexiteit van het financiële probleem net wat groter te zijn. Ik help het gezin dan voor zover het aanvragen bij diverse fondsen betreft. Blijkt er meer binnen zo’n gezin te spelen dan geef ik in zo’n geval deze info  door aan de intern begeleidster binnen onze school. Hierbij is het dus relevant dat je als intermediair alle informatie tot je neemt en extra hulplijnen inschakelt wanneer dit nodig is.”

Werk jij op een basisschool en wil jij ook meehelpen? Download de Welk kind kan scan op:

Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede neemt toe. Het Sociaal Cultureel Planbureau voorspelt een stijging van 28% van het aantal mensen in armoede. Dat betekent dat ook steeds meer ouders het lidmaatschap van de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer kunnen betalen. Terwijl kinderen die thuis te maken hebben met financiële stress juist nu zoveel baat hebben bij een uitlaatklep. Met de campagne ‘Elk Kind Kan’ willen we medewerkers in het basisonderwijs bewust maken van de hulp die wij kunnen bieden. Ook ambassadeurs hockeyer Lars Balk en artiest Jermain Bridgewater zetten zich in voor deze campagne, met een toffe Meet & Greet Winactie!

Elk Kind Kan

Met de campagne Elke Kind Kan doen we een beroep op medewerkers in het basisonderwijs: van leerkrachten, IB’ers tot gymdocenten. Een belangrijke groep voor het fonds, want zij kunnen als betrokken professional een aanvraag indienen voor een gezin dat het financieel moeilijk heeft. Wiij betalen dan de contributie of het lesgeld voor sport en cultuur, zodat elk kind mee kan doen.

Impact corona

Door de tweede lockdown zijn we alleen maar minder gaan bewegen. Dit blijkt uit de cijfers van het NOC*NSF. Maar liefst 67% van de kinderen beweegt en sport minder. Terwijl kinderen die thuis te maken hebben met financiële stress juist nu zoveel baat hebben bij een uitlaatklep. Het belang van samen turnen, muziek maken of voetballen is extra duidelijk geworden dit jaar. Gelukkig zijn buitensporten weer toegestaan en kunnen kinderen ook weer naar zwemles. Hopelijk volgen er snel meer activiteiten.

Verschil maken

Als gevolg van de corona crisis komen er meer ouders thuis te zitten, doordat ze hun baan verliezen of geen opdrachten meer hebben. Vaak kunnen zij sport of cultuur voor hun kinderen niet meer betalen. Juist nu is het belangrijk ouders weten dat wij kunnen helpen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan de contributie/lesgeld betalen voor gezinnen die het financieel zwaar hebben. Daarmee kunnen we echt het verschil maken. Kinderen zijn vrolijker, rustiger en kunnen zich beter concentreren. En hun zelfvertrouwen groeit!

Verras je klas met een Meet & Greet

Ook onze eigen Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht ambassadeurs hockeyer Lars Balk en artiest Jermain Bridgewater zetten zich in om meer kinderen te kunnen helpen. Klassen in de provincie Utrecht maken daarom kans op een Meet & Greet met één van deze toppers! Supertof toch?`Meedoen kan tot 21 april.

Wil jij ook kans maken? Geef je dus snel op en verras je klas met een Meet & Greet!

 

Hockeyer Lars Balk                                               Artiest Jermain Bridgewater

          Ambassadeur Jermain Bridgewater

In de rubriek ‘Wie zijn onze intermediairs’ stellen wij de toppers van JFSC Gelderland voor, aan de hand van korte vragen. Dit keer Ralf van Beek. 

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben onder andere werkzaam als buurtsportcoach sociaal domein voor de gemeente Zutphen, met name gericht op de leeftijd 18+. Sinds de coronapandemie doe ik ook een aantal activiteiten gericht op jeugd & jongeren. Daarnaast werk ik als JOGG-regisseur in de gemeente Ermelo.

Waarom ben je intermediair?

Door mijn eerdere baan bij het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) heb ik ervaren hoe waardevol het voor kinderen is om lid te zijn van een sportvereniging. Juist voor kinderen waarvan ouders er (vaak) de financiële middelen niet voor hebben. Jonge vluchtelingen laten sporten bij een lokale club is een mooi voorbeeld van integratie.

Waarom is het Jeugdfonds zo belangrijk?

Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan elk kind sporten, ongeacht de situatie waarin (ouders) verkeren. Wat mooi is aan de manier van werken; de financiering komt rechtstreeks terecht bij de sportclub of sportwinkel, waardoor het ook echt hiervoor gebruikt wordt.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Omdat elk kind recht heeft om te sporten! Bewegen, sporten met plezier is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en hun toekomst. Wanneer ze dit van jongs af aan meekrijgen en dit met plezier doen, houden ze dit op latere leeftijd ook makkelijk vast.

Wat is jouw mooiste moment?

Een aantal kinderen van asielzoekerscentra die lid zijn geworden van een reguliere sportclub, en zo onderdeel worden van de maatschappij.

Heb je tips voor andere intermediairs?

Zorg ervoor dat de intermediair die het dichtst bij het kind staat de aanvraag doet. Zo blijven de lijnen het kortst en kan een kind -waar nodig- gemotiveerd blijven worden om naar de sportaanbieder te gaan.

Wat is je wens voor de toekomst?

Dat iedereen, zowel kinderen als volwassenen, de sport kan beoefenen die zij willen. Ongeacht de situatie waarin ze zitten.

Ook intermediair worden? Lees meer en meld je aan:

Word ook intermediair

Elke op ’t Root is teamleider bij Vluchtelingenwerk Uithoorn en tevens intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland.  Vluchtelingen die in de gemeente Uithoorn komen wonen, worden begeleid door de vrijwilligers van Vluchtelingen Werk West- en Midden-Nederland. De maatschappelijk begeleiders bieden begeleiding bij de asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk. “De aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur zit eigenlijk al standaard verweven in onze begeleiding van statushouders”, vertelt Elke.

Wat doet Vluchtelingenwerk?

Op het moment dat mensen hier aankomen in Nederland is Vluchtelingenwerk al meteen in beeld. Wij begeleiden deze mensen ongeveer 18 maanden, van opstart van allerlei papierwerk, gesprekken met gemeenten, inburgeringscursus tot allerlei andere praktische zaken.

Wat is jouw drijfveer

Elke werkt nu 4,5 jaar bij Vluchtelingenwerk Uithoorn. “Het mooiste van mijn werk is dat je zoveel kunt betekenen. Je ziet mensen groeien,” vertelt Elke. Op het moment dat vluchtelingen in Nederland aankomen, komt er veel op hen af. Ze komen in een complex systeem waar er best veel van ze wordt verwacht. Over het algemeen zijn mensen ontzettend welwillend om alles onder de knie te krijgen. Maar door de complexiteit van het systeem en de trauma’s die ze vaak ook hebben opgelopen is het veel.

“Daarnaast is het zo gaaf om te werken met een ontzettend gepassioneerd team van vrijwilligers, glimlacht Elke. Ze zijn echt gemotiveerd om de mensen een eerlijke plek in de maatschappij te geven. Daar doen we het voor”

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wij werken al heel lang met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het zit eigenlijk al standaard in onze taken die we meenemen vanaf het moment dat er een gezin met kinderen in Nederland bij ons komt. We kijken naar het kind. Welke sport of culturele activiteit past bij hem of haar. Vooral zwemles is als basis voor deze kinderen belangrijk omdat de meeste van hen niet kunnen zwemmen. Naast zwemmen zijn voetballen, dansen en boksen favoriete sporten.

Wat is jouw mooiste moment?

Elke: “Ik kan me een meisje uit Eritrea nog goed herinneren. Zij was samen met haar moeder met de boot naar Nederland gekomen. Zij had een enorme angst voor water door de helse boottocht op de Middellandse Zee. Dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur is ze met zwemlessen begonnen en heeft zo haar A en B diploma gehaald!”

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk?

Sport en cultuur is heel belangrijk. Het is een plek waar kinderen samen komen, waar je vrienden maakt. Ook is het een uitlaatklep, om even aan iets anders te denken. Daarnaast is de sportclub of de muziekvereniging dé plek om de taal goed te leren.

Waarom  intermediair worden?

Als intermediair ben je de sleutel tot sport en cultuur. Je kunt bereiken dat alle kinderen mee kunnen doen. Elke: “Jij bent de brug waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dat geeft zoveel voldoening.”

Tips voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Elke: “Het zou soms fijn zijn als het systeem wat flexibiler zou zijn. Bijvoorbeeld om gemakkelijker wijzigingen in aanvragen te kunnen doen. Of met terugwerkende kracht bepaalde dingen aan te passen. “Dan hoef je ook minder bang te zijn om fouten te maken in een aanvraag, dat kan soms nog wel eens een drempel zijn”.

 

intermediair Elke 't Root vluchtelingenwerk

Elke op ’t Root, teamleider bij Vluchtelingenwerk Uithoorn en intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland.

Mieke Hansen-Hilhorst is werkzaam bij Bunnik Beweegt als Buurtsportcoach in de gemeente Bunnik. “We coördineren en verbinden organisaties met elkaar om zo de inwoners van gemeente Bunnik in beweging te krijgen”. Sinds januari 2020 is Mieke intermediair voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht en zij heeft vanaf 2021 het stokje overgenomen van Monique van Wielink als centraal aanspreekpunt van intermediairs binnen de gemeente.

Nieuw aanspreekpunt

In mijn werk als Buurtsportcoach hebben we veel te maken met evenementen en buitenspeel activiteiten voor kinderen. ,,We staan dus nauw in contact met kinderen, scholen en ouders doordat we zo breed aan het werk zijn. Het was een logische stap om het nieuwe aanspreekpunt  te worden”,  aldus Mieke. Op het moment van interview is Mieke hoogzwanger. Vanaf eind februari neemt Rowie Hardemantijdelijk de taken van Mieke over, die dan gaat genieten van haar zwangerschapsverlof.

Hoe zijn jullie zichtbaar in de wijk?

Nu veel dingen dicht zijn proberen we veel dingen op afstand te doen. Maar normaal gezien zijn we zelf erg actief in de wijken. Zo spreken we veel ouders en kunnen we gemakkelijk het Jeugdfonds onder de aandacht brengen. We zijn actief op alle scholen in de gemeente. Op elke school hebben we een aanspreekpunt, waardoor we nauw in contact staan met de directie. Juist zij hebben zicht op wat er speelt binnen gezinnen en kunnen het gesprek met de ouders aangaan.

Wat is jouw drijfveer?

Wat mij drijft is het belang van bewegen en gezonde voeding op iemands fysieke en mentale gezondheid. Bewegen helpt je om psychisch/emotioneel meer weerbaar te voelen en om een positieve mindset te ontwikkelen. Naast buurtsportcoach ben ik leefstijlcoach en geef ik sportlessen aan ouderen. Ik laat mensen graag een ander perspectief zien. Niet omdat het moet, maar wat brengt bewegen jou om gezonder in het leven te staan. “Verandering is altijd lastig. Begin daarom met kleine stapjes. Ga een sport doen die je leuk vindt. Als het bij je past, houd je het ook vol” aldus Mieke.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk?

Kinderen moeten kunnen ondernemen. Of dit nu op het gebied van sport of cultuur is. Ergens volledig je energie in kwijt kunnen en onderdeel zijn van een groep is heel belangrijk.

Waarom ben je intermediair geworden?

Ik wil graag dat iedereen de kans krijgt om te bewegen. Als intermediair zie je veel kinderen en heb je veel bereik. Nog lang niet iedereen kent het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het is fijn om deze mogelijkheden te kunnen bieden aan gezinnen die het hard nodig hebben.

Wat is jouw grootste succesmoment als intermediair tot nu toe?

Via een kinderfysiotherapeut kwam er een hulpvraag binnen van een kind dat moest gaan sporten voor haar gezondheid. Wij hebben een aanvraag bij het fonds gedaan en dankzij het Jeugdfonds Sport & Cultuur kon dit kind gaan sporten. Nadat zij begonnen is met sporten, hebben wij de overige 3 kinderen in het gezin aangemoedigd ook te gaan sporten. Inmiddels zijn zij alle 4 actief binnen een sportvereniging in de gemeente. De hele familie bloeit op. Dat is zo gaaf.

Wat is jouw missie?

Mijn missie is om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen op de hoogte te brengen van de mogelijkheden die het Jeugdfonds Sport & Cultuur bieden. We zien dat gezinnen die moeite hebben  met de Nederlandse taal weinig tot geen kennis hebben van het Jeugdfonds. Als intermediair is het een belangrijke taak om deze mensen te bereiken en in te lichten over de mogelijkheden die het fonds biedt. Maar ook gezinnen die nu tijdelijk minder inkomen hebben als gevolg van de coronacrisis hoop ik in deze tijdte bereiken, want zij komen ook in aanmerking voor het Jeugdfonds.

Meer actieve intermediairs

Buurtsportcoach Mieke wilt zich  inzetten om meer intermediairs in de gemeente Bunnik te laten aansluiten bij het Jeugdfonds. ,,Met meer mensen, zien we meer mensen.” Zo kunnen er meer kinderen worden geholpen. Daarbij is het belangrijk om hen goed te informeren hoe je actief aan de slag gaat als intermediair. Mieke: ,,Ze staan er niet alleen voor, ze hebben mij als aanspreekpunt”

Tips voor andere intermediairs

Mieke: ,,Word intermediair, want met meer intermediairs kunnen we meer kinderen helpenWees niet bang om het fout te doen of om een kind aan te melden. Onderling contact met andere intermediairs is heel waardevol. Zo kun je sparren, elkaar helpen en zorg je dat het Jeugdfonds ‘on top of mind’ wordt.”

Verlof

Rowie Hardeman zal tijdens het verlof de taken van Mieke overnemen. Rowie is sinds een jaar in dienst bij Bunnik Beweegt en is intermediair voor het Jeugdfonds geworden. Rowie: “Ik ben super gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Ik heb veel contacten met vakleerkrachten, scholen, ouders, verenigingen en kinderen. Daardoor heb ik een directe lijn met de doelgroep. Ik kijk er naar uit om meer kinderen te helpen!”

Mieke nieuwe intermediair Jeugdfonds Utrecht

Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts, fysiotherapeut, bewindvoerder of een maatschappelijk werker. Maar hoe wordt je nu intermediair en aan welke voorwaarden moet je voldoen?  

Waarom intermediair worden?

Als intermediair ben je de verbindende schakel die ervoor zorgt dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen door simpel en snel online een aanvraag bij ons in te dienen. Er zijn veel kinderen en jongeren in Nederland afkomstig uit gezinnen waarbij de financiën een struikelblok zijn. Dit aantal groeit helaas door de huidige coronacrisis. Veel gezinnen weten nog niet van het bestaan van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Jij als intermediair hebt hierin een belangrijke rol om het fonds onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Zodat er veel meer kinderen mee kunnen doen aan sport & cultuur. Meedoen=Meer kansen! 

Wat zijn de voorwaarden om intermediair te worden?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je als intermediair moet voldoen: 

 • Je bent professioneel betrokken bij het kind en volgt het kind gedurende de looptijd van de aanvraag (bijv. een jaar lang).
 • Je bent in het bezit van een zakelijk e-mailadres.
 • Je kent persoonlijk het kind/gezin en bent op de hoogte van de (financiële) thuissituatie.
 • Je bent op de hoogte van de lokale voorwaarden en spelregels van het Jeugdfonds Sport en/of Jeugdfonds Cultuur en informeert de ouders hieromtrent.
 • Je informeert de ouder(s)/verzorger(s) over de manier waarop Jeugdfonds Sport & Cultuur omgaat met hun persoonsgegevens zoals in het privacystatement ‘kinderen en ouders/verzorgers’ beschreven staat. 

Hoe meld ik me aan als intermediair?

Voldoe je aan de voorwaarden om intermediair te worden voor Jeugdfonds Sport & Cultuur? Meld je dan aan op www.allekinderendoenmee.nl.  Let op: Als je intermediair bent mag je zowel sport- als cultuuraanvragen indienen. Je hoeft je dus maar één keer aan te melden, wel zo handig! 

Jouw aanmelding wordt door een lokaal Jeugdfonds Sport en/of Cultuur beoordeeld. Via e-mail ontvang je een bericht van goed- of afkeuring. Dit kan enige werkdagen in beslag nemen. NB: ouders/verzorgers kunnen geen intermediair worden, alleen professionals 

Aangemeld  als intermediair en nu?

 1. Per e-mail krijg je bericht of je aanmelding goedgekeurd of afgekeurd is. Dit duurt enkele werkdagen, m.u.v. vakantieperiodes wanneer het iets langer kan duren. 
 2. Als je bent erkend als intermediair ontvang je een link naar de pagina waar je een wachtwoord aan kunt maken. Deze link dien je binnen twee weken te activeren. 
 3. Je kunt vervolgens, eventueel samen met de *ouder(s)/verzorger(s) en een door hen ingevulde ouderkaart, online een aanvraag voor het kind indienen.
 4. Binnen 3 weken ontvang je per e-mail bericht of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is en kun je dat de ouders laten weten.
 5. Als de aanvraag goedgekeurd is, kunnen de ouders het kind aanmelden bij de sportclub of cultuurinstelling met de aan jou toegezonden informatie.
 6. Zodra het kind lid is geworden betalen wij de contributie/lesgeld. Wij hebben hierover rechtstreeks contact met de sportclub/lesgever. De ouders ontvangen geen geld. 

Toolkit intermediairs

Speciaal voor onze intermediairs hebben we allerlei materialen ontwikkeld. Download hier de Toolkit Intermediairs met informatiemateriaal en teksten voor je website en nieuwsbrief.  Benieuwd naar de ervaringen van andere intermediairs? Lees dan hier de Verhalen van andere intermediairs. 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Hoewel de lockdown nog even doorgaat hopen we dat alle sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen gauw weer volledig open kunnen gaan. Of een kind voor het eerst of straks wéér mee wil doen, het Jeugdfonds S&C helpt als er thuis (tijdelijk) niet genoeg geld is.

Help jij ons mee?

>> Voor ouders en kinderen

Wil je (kind) graag voetballen, op muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Er hoeft niet bezuinigd te worden door het lidmaatschap van de sportclub of dansles op te zeggen. Het Jeugdfonds helpt door de contributie of het lesgeld te betalen. Check onze website voor meer info!

>> Voor intermediairs

Ben jij leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, maatschappelijk werker of op een andere manier professioneel betrokken bij de opvoeding of verzorging van een kind? Word intermediair! Als intermediair ben je de verbindende schakel die ervoor zorgt dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen door simpel en snel online een aanvraag bij ons in te dienen. Lees meer over intermediair worden. Check onze website voor meer info!

>> Voor sportclubs en cultuurinstellingen

Als sport- of cultuuraanbieder kun je zelf geen aanvragen doen voor kinderen. Daarom hebben we Toolkits samengesteld om ons fonds bekend te maken bij gezinnen waarvan de kinderen lid willen worden. Informeer gezinnen, trainers, lesgevers en vrijwilligers in je organisatie met o.a. teksten voor op de website van de club, een flyer en een poster. Check onze website voor meer info!

>> Particulieren en bedrijven

Start een actie of doneer! Met jouw steun kunnen nóg meer kinderen meedoen. Je bijdrage, groot of klein, is van harte welkom. Financiële steun is niet de enige manier om ons werk te steunen. Je kunt ook zelf een actie starten met je sportclub, collega’s, klas of kookclub via ons Actieplatform. Check de actiepagina voor meer info!

Laten we er samen een mooi sport- en cultuurjaar van maken!

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.