Nieuws

Ontzettend blij zijn wij met de € 5000,- donatie van de Rabobank voor ons project ‘Nog meer kinderen een zwemdiploma!’.

In 2021 kregen wij van de Rabobank ook al een mooie donatie voor ons project ‘Alle kinderen een zwemdiploma!’ Dit project was zo’n succes dat we hebben besloten het project een vervolg te geven. Want door de stijgende inflatie en energiecrisis groeit onze doelgroep en worden de steeds duurder wordende zwemlessen voor meer en meer ouders onbetaalbaar.

De groep ouders en kinderen die onze ondersteuning nodig heeft, wordt hiermee steeds groter. Als het ouders al lukt om (met of zonder financiële steun) een A-diploma te bekostigen, gaan hun kinderen door de hoge kosten lang niet altijd door voor B en C diploma.

Zwemdiploma’s zorgen niet alleen voor veiligheid, maar ook dat kinderen ‘erbij’ horen. Ze kunnen dan meedoen aan ‘normale’ sociale activiteiten, zoals schooluitjes en zwemfeestjes.

Kortom, dit jaar zetten wij ons in voor ‘Nog meer kinderen een zwemdiploma!’ Dit kunnen wij niet zonder donaties van derden, zoals de Rabobank. Hopelijk volgen er snel meer donaties, zodat ook dit project weer een succes wordt met heel veel kinderen die hun zwemdiploma kunnen halen.

Bedankt Rabobank Regio Schiphol!

Per 1-1-2021 is het beschikbare bedrag voor een sportaanvraag verhoogd naar € 250 per kind per jaar.

Sportaanvragen die vanaf 1 januari worden ingediend kunnen we dan ook tot maximaal € 250 (incl. waardebon) vergoeden. Sinds de start van het Jeugdfonds in Groningen is de bijdrage altijd gelijk gebleven, terwijl de sportcontributies wel bijna jaarlijks stijgen. Met name in de stad Groningen, in de leeftijdscategorie 16+ en door de opkomst van meer commerciële sportcentra en vechtsportverenigingen was onze bijdrage vaak niet (meer) voldoende om een jaar te kunnen sporten. Daarom heeft het bestuur besloten het maximale bedrag te verhogen. Meerkosten blijven uiteraard voor de ouders/verzorgers.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.