Nieuws

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland is op zoek naar een secretaris

Over het Jeugdfonds

Het Jeugdfond Sport & Cultuur Gelderland zet zich in om sport- en cultuuractiviteiten voor alle kinderen en jongeren toegankelijk te maken. We doen dit voor alle kinderen en jongeren voor wie een financiële drempel bij dit soort activiteiten ligt. We doen dat in overleg met de Gelderse gemeenten waar deze kinderen en jongeren wonen.

Het Jeugdfonds is een stichting. Met behulp van een Provinciale bijdrage, sponsorgelden, incidentele Rijksmiddelen en gemeentelijke bijdrages kunnen we onze doelstellingen realiseren. We hebben op die manier in 2023 ruim 3193 kinderen en jongeren kunnen helpen.

Voor ons vrijwillig bestuur, dat momenteel uit 5 bestuursleden en 2 adviseurs bestaat, zoeken we een enthousiaste en kundige secretaris. De secretaris is vrijwilliger (onbezoldigd) lid van het bestuur Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland. Bij de uitvoering van deze taak legt de secretaris verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur zet zich actief in voor een inclusieve cultuur waarin iedereen, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of beperking, zich welkom en gewaardeerd voelt.

Functietypering

De secretaris is een ‘spin in het web van het bestuur’ en draagt in overleg met de voorzitter zorg voor de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten. De secretaris is bij vele processen betrokken en beschikt daarom over organisatorisch inzicht.

Taken

De secretaris:

 • bewaakt de informatievoorziening, de secretariaatswerkzaamheden en administratieve handelingen als post en archiefverzorging;
 • signaleert tijdig zaken die voor andere bestuursleden relevant zijn;
 • draagt zorg voor de verslaglegging van bestuursvergaderingen;
 • neemt deel aan het opstellen van (meerjaren)werkplanning;
 • ontwikkelen van beleid en strategie i.s.m. het bestuur;
 • afdoen van complexe correspondentie (per e-mail/ schriftelijk) en besluiten;
 • opstellen en bewaken van rooster van aftreden;
 • bewaken (i.s.m. de coördinator) jaarcyclus Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Functie-eisen

De secretaris:

 • heeft aantoonbare bestuurs- en/of secretariële ervaring, bij voorkeur binnen een vrijwilligersvereniging;
 • kan goed organiseren;
 • beschikt over goede contactuele vaardigheden;
 • heeft een doortastende, samenwerkingsgerichte persoonlijkheid.

Vaardigheden

De secretaris kan:

 • notuleren;
 • redigeren;
 • besluitvormingsprocedures hanteren;
 • helder communiceren;
 • omgaan met een tekstverwerker/PC/internet/e-mail.

Aanzet voor profiel

 • 4 uur per week beschikbaar.

Voor meer informatie en sollicitatie

Indien u interesse heeft kunt u voor vragen contact opnemen met Jos Buijs op telefoonnummer 06-51811805 of per email: jgm.buijs@outlook.com

 

 

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland heeft per 15 februari een nieuwe voorzitter. Jos Buijs volgt Johan Kruithof op die begin februari afscheid nam na 5 jaar voorzitterschap. Jos Buijs is één van de mensen die het Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland komt versterken en kijkt er naar uit om samen met de andere bestuursleden te werken aan meer bekendheid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Met een nieuwe voorzitter hebben we een mix van enthousiaste mensen met ieder kennis van verschillende vakgebieden en een groot netwerk.

Het bestuur heeft de taken als volgt verdeeld:

 • Jos Buijs – voorzitter
 • Hans-Paul Visser – penningmeester
 • Grace Roetert – bestuurslid
 • Dorine van der Bruggen – bestuurslid
 • Arie Blokland – bestuurslid
 • Aukje Sinte Maartensdijk – adviseur
 • Rita Weeda – adviseur

Even voorstellen

Jos heeft zijn hele werkzame leven in de gezondheidszorg gewerkt. De laatste 20 jaar als voorzitter van de Raad van Bestuur van Reade in Amsterdam. Daarnaast heeft hij vele nevenfuncties bekleed in het toezicht en besturen. Kortom: een mooie aanvulling op het team. Jos is getrouwd en heeft drie kinderen (zonen) en vijf kleinkinderen. Met heel veel plezier brengt hij daar tijd mee door.

Op het gebied van sport is Jos altijd actief geweest. In het verleden heeft hij hardgelopen en tennis gespeeld. Wandelen doet hij bij voorkeur in de bergen, het geeft hem altijd rust en hij doet dat tot op heden met veel plezier. Daarnaast houdt hij erg van lezen. Nederlandse literatuur, historische romans, geschiedenis onderwerpen en defectiefs. Hij kan enorm genieten van mooie taal.

Waarom wil je je inzetten in het bestuur van het Jeugdfonds?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vind ik maatschappelijk zeer relevant. Als je dan benaderd wordt voor de functie van voorzitter van een stichting met zo’n mooie doelstelling dan kun je dat niet weigeren. Het gaat natuurlijk om het vormgeven van de doelstelling, en deze verder uit te bouwen zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan een sportieve of culturele activiteit. Dat zie ik ook als mijn opdracht.

Ik kijk er enorm naar uit om samen met de andere bestuursleden te werken aan meer bekendheid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Gelderland is een grote provincie en er zijn altijd “witte vlekken”. Daar zal het bestuur zich voor moeten inzetten met haar netwerk om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders te bereiken. Daar doen we het voor!

Wat zou je tegen ouders met een beperkt budget willen zeggen?

Dat onze stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland er voor hen is. Dat wij ze graag willen helpen via onze bijdrage. Wees niet bang om hulp te vragen, ook al is dat heel moeilijk. Door de stap te zetten, kunnen wij je kind in de gelegenheid stellen deel te nemen aan een sport- of cultuurvereniging.

Wat is je wens voor de toekomst?

Ik wens dat stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland een zichtbare plaats heeft en behoud voor iedereen die hulp nodig heeft en dat we met veel plezier met het gehele bestuur en alle mensen die hier aan meewerken, onze doelstellingen kunnen blijven invullen.

 

Het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland is na het afscheid van Gerard van Balveren weer op sterkte. Dorine van der Bruggen zet zich graag in om te zorgen dat meer kinderen kunnen meedoen. “De hulp van het Jeugdfonds is steeds harder nodig.”

Vertel eens iets over jezelf?

“Ik ben 54 jaar, getrouwd, ik heb een zoon van 20 en een dochter van 23 en woon in Ammerzoden. Mijn hele leven werk ik al in de evenementenorganisatie, eerst bij andere bedrijven, later jarenlang in een bedrijf dat ik samen met een compagnon had en nu als zelfstandige. Ik vind het leuk om bijzondere evenementen en acties te bedenken en uitvoeren, en mensen in mijn netwerk te verbinden. Zo ben ik ook betrokken geraakt bij het Jeugdfonds.”

Waarom ben je bij het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland gekomen?

“Eigenlijk werd een beroep gedaan op mijn netwerk om een nieuw bestuurslid te vinden. Maar toen ik hoorde waar het om ging: je inzetten voor kinderen, zorgen dat zij kunnen sporten en aan cultuur kunnen doen, toen ging ik aan! Alles wat ik leuk vind komt bij elkaar, dus dacht ik: misschien is het wel iets voor mezelf. Zo kan ik een klein verschil proberen te maken in de maatschappij.”

Doe je zelf aan sport of cultuur?

“Ik sport al mijn hele leven, ik fiets, padel, probeer hard te lopen, ski heel graag en tennis. Sterker nog: toen in coronatijd de evenementenbranche stilviel, ben ik tennisleraar geworden. Dat was een oude droom van me. Jammer genoeg kreeg ik al snel last van twee tennisarmen en merkte ik dat ik mijn oude werk ook miste. Dus nu ben ik weer volop aan de slag met evenementen, en via het Jeugdfonds verbonden met de sport.”

Wat ga je doen in je nieuwe bestuursfunctie?

“Ik vind veel leuk en denk graag over alles mee. Daarnaast ga ik me richten op contact met de gemeenten. Nog niet alle gemeenten doen mee aan het Jeugdfonds en daar ga ik graag over in gesprek. Want waarom zou een samenwerking tussen gemeente en Jeugdfonds eigenlijk niet kunnen? Belemmeringen zijn er om op te lossen. En we kunnen veel bieden, een makkelijke procedure, een fantastisch netwerk aan intermediairs en allerlei communicatiemiddelen. Dus ik zeg: ‘Let’s go for it!’”

Waarom is het Jeugdfonds belangrijk?

“Sociale contacten zijn belangrijk voor kinderen. Sport en cultuur verbinden, ergens onderdeel van uitmaken verbroedert. En sport is ook nog eens belangrijk voor de gezondheid. Alle kinderen moeten daaraan mee kunnen doen, en in deze dure tijden is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik was al bij een bijeenkomst met intermediairs en daar was schaamte een belangrijk onderwerp. Ouders vinden het lastig zich te melden. Toch roep ik hen op: zoek hulp, desnoods in eerste instantie anoniem. Onze intermediairs zijn dichtbij en toegankelijk en je hoeft niet je hele administratie in te dienen om hulp te krijgen.”

Wat is je wens voor de toekomst?

“Als ik zie hoe de maatschappij zich ontwikkelt en hoe de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, denk ik niet dat het realistisch is om te hopen dat niemand onze hulp meer nodig heeft. Dus ik wens vooral dat de komende jaren méér gezinnen ons weten te vinden en durven aanspreken, zodat niemand buiten de boot valt.”

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.