Nieuws

Het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland is na het afscheid van Gerard van Balveren weer op sterkte. Dorine van der Bruggen zet zich graag in om te zorgen dat meer kinderen kunnen meedoen. “De hulp van het Jeugdfonds is steeds harder nodig.”

Vertel eens iets over jezelf?

“Ik ben 54 jaar, getrouwd, ik heb een zoon van 20 en een dochter van 23 en woon in Ammerzoden. Mijn hele leven werk ik al in de evenementenorganisatie, eerst bij andere bedrijven, later jarenlang in een bedrijf dat ik samen met een compagnon had en nu als zelfstandige. Ik vind het leuk om bijzondere evenementen en acties te bedenken en uitvoeren, en mensen in mijn netwerk te verbinden. Zo ben ik ook betrokken geraakt bij het Jeugdfonds.”

Waarom ben je bij het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland gekomen?

“Eigenlijk werd een beroep gedaan op mijn netwerk om een nieuw bestuurslid te vinden. Maar toen ik hoorde waar het om ging: je inzetten voor kinderen, zorgen dat zij kunnen sporten en aan cultuur kunnen doen, toen ging ik aan! Alles wat ik leuk vind komt bij elkaar, dus dacht ik: misschien is het wel iets voor mezelf. Zo kan ik een klein verschil proberen te maken in de maatschappij.”

Doe je zelf aan sport of cultuur?

“Ik sport al mijn hele leven, ik fiets, padel, probeer hard te lopen, ski heel graag en tennis. Sterker nog: toen in coronatijd de evenementenbranche stilviel, ben ik tennisleraar geworden. Dat was een oude droom van me. Jammer genoeg kreeg ik al snel last van twee tennisarmen en merkte ik dat ik mijn oude werk ook miste. Dus nu ben ik weer volop aan de slag met evenementen, en via het Jeugdfonds verbonden met de sport.”

Wat ga je doen in je nieuwe bestuursfunctie?

“Ik vind veel leuk en denk graag over alles mee. Daarnaast ga ik me richten op contact met de gemeenten. Nog niet alle gemeenten doen mee aan het Jeugdfonds en daar ga ik graag over in gesprek. Want waarom zou een samenwerking tussen gemeente en Jeugdfonds eigenlijk niet kunnen? Belemmeringen zijn er om op te lossen. En we kunnen veel bieden, een makkelijke procedure, een fantastisch netwerk aan intermediairs en allerlei communicatiemiddelen. Dus ik zeg: ‘Let’s go for it!’”

Waarom is het Jeugdfonds belangrijk?

“Sociale contacten zijn belangrijk voor kinderen. Sport en cultuur verbinden, ergens onderdeel van uitmaken verbroedert. En sport is ook nog eens belangrijk voor de gezondheid. Alle kinderen moeten daaraan mee kunnen doen, en in deze dure tijden is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ik was al bij een bijeenkomst met intermediairs en daar was schaamte een belangrijk onderwerp. Ouders vinden het lastig zich te melden. Toch roep ik hen op: zoek hulp, desnoods in eerste instantie anoniem. Onze intermediairs zijn dichtbij en toegankelijk en je hoeft niet je hele administratie in te dienen om hulp te krijgen.”

Wat is je wens voor de toekomst?

“Als ik zie hoe de maatschappij zich ontwikkelt en hoe de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, denk ik niet dat het realistisch is om te hopen dat niemand onze hulp meer nodig heeft. Dus ik wens vooral dat de komende jaren méér gezinnen ons weten te vinden en durven aanspreken, zodat niemand buiten de boot valt.”

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR NOORD-HOLLAND

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met te weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, scouting, judo, theater les of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie/ het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Wij betalen hierbij rechtstreeks aan de aanbieder en/of winkel. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam die betrokken is bij een kind/gezin.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

De organisatie

Er is een bestuur benoemd voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland. Het bestuur bestaat uit een divers team van 6 personen uit bedrijfsleven en (semi) overheid. Kenmerkend voor het team is oprechte betrokkenheid én zich in willen zetten voor gelijke kansen voor alle kinderen. Het bestuur streeft na om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Om dit te bereiken is veel aandacht voor fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeentes. Daarnaast zorgt het bestuur voor een optimale en verantwoorde, lees kostenbewuste inzet van middelen voor het doel: zoveel mogelijk kinderen toegang bieden tot sport en cultuur.

Het bestuur wordt in de dagelijkse activiteiten ondersteund door de organisatie waaraan de uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed, Team Sportservice provincie Utrecht, en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen. Het landelijk bureau zorgt voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook organiseert het bureau op centraal niveau bijeenkomsten, sponsorcontracten, ontwikkelt communicatietools, levert de formats voor budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles.

Team Sportservice onderhoudt de contacten met stakeholders zoals de gemeenten en zorgt voor het afsluiten van de contracten en het relatiebeheer. Tevens verzorgt Team Sportservice de administratieve afhandeling van alle aanvragen van de kinderen en de daarmee gepaard gaande betalingen. Verder levert ze allerlei hand en spandiensten, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en onderhouden van de website. Dit alles in coördinatie met en onder aansturing van het bestuur.

Over 2023 begroot het bestuur ongeveer 4500 kinderen te kunnen laten sporten of aan een culturele activiteit te kunnen laten deelnemen. De exploitatie begroting voor cultuur en sport samen is iets meer dan EUR 1.600.000,-. De inkomsten bestaan voor het grootste gedeelte uit subsidies van de 23 aangesloten gemeenten. Daarnaast zijn wij afhankelijk van bijdragen van private fondsen en van particuliere donaties.

Door het vertrek van één van de bestuursleden is de vacature ontstaan van:

Algemeen Bestuurslid met portefeuille sponsoring

Het nieuwe bestuurslid houdt zich met alle bestuurlijke zaken bezig. Daarnaast heeft hij of zij fondsenwerving en communicatie in portefeuille. Je initieert de strategie van het fonds en bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een plan van aanpak voor sponsorwerving, in samenspraak met de andere bestuursleden. Stakeholders hierin zijn het bedrijfsleven, overheid, goede doelen stichtingen in Noord-Holland. Eén en ander doe je in samenwerking met en ondersteund door Team Sportservice.

Profiel kandidaat

De bestuurder die wij zoeken heeft een goed netwerk in Noord-Holland, bij voorkeur in het noordelijk deel van onze provincie. Een netwerk dat mede inzetbaar is voor fondsenwerving. We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur in achtergronden, gender en leeftijd.

Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert in een cyclus van 1 x per 2 maanden. Vergaderingen vinden ofwel digitaal plaats ofwel fysiek in de regio Amsterdam, zoveel mogelijk aan het einde van de dag. Daarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. In totaal is de tijdbesteding ongeveer 2 uur per week.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

Procedure:

Er vindt een eerste selectieronde plaats met 2 bestuursleden en een 2e verdiepende ronde met 2 andere bestuursleden. Voor nieuwe bestuursleden wordt vooraf een VOG (algemeen screeningsprofiel, risicogebied Geld) aangevraagd door Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland.

Voor meer informatie en sollicitatie:

Wil je meedoen? Neem dan contact op of stuur je sollicitatie via e-mail aan:

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR NOORD-HOLLAND

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met te weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, scouting, judo, theater les of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie/ het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Wij betalen hierbij rechtstreeks aan de aanbieder en/of winkel. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam die betrokken is bij een kind/gezin.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving.

De organisatie

Er is een bestuur benoemd voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland. Het bestuur bestaat uit een divers team van 6 personen uit bedrijfsleven en (semi) overheid. Kenmerkend voor het team is oprechte betrokkenheid én zich in willen zetten voor gelijke kansen voor alle kinderen. Het bestuur streeft na om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot sport en cultuur. Om dit te bereiken is veel aandacht voor fondsenwerving en het aansluiten van deelnemende gemeentes en intermediairs. Daarnaast zorgt het bestuur voor een optimale en verantwoorde, lees kostenbewuste inzet van middelen voor het doel: zoveel mogelijk kinderen toegang bieden tot sport en cultuur.

Het bestuur wordt in de dagelijkse activiteiten ondersteund door de organisatie waaraan de uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed, Team Sportservice provincie Utrecht, en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen.

Het landelijk bureau zorgt voor de gezamenlijke strategie en beleid van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook organiseert het bureau op centraal niveau bijeenkomsten, sponsorcontracten, ontwikkelt communicatietools, levert de formats voor budgettering en jaarrekening en coördineert de accountantscontroles.

Team Sportservice onderhoudt de contacten met stakeholders zoals de gemeenten en zorgt voor het afsluiten van de contracten en het relatiebeheer. Tevens verzorgt Team Sportservice de administratieve afhandeling van alle aanvragen van de kinderen en de daarmee gepaard gaande betalingen, opzetten van budgetten en begrotingen en het maken van rapportages. Verder levert Team Sportservice allerlei hand en spandiensten, zoals het schrijven van nieuwsbrieven en onderhouden van de website. Dit alles in coördinatie met en onder aansturing van het bestuur.

In 2023 begroot het bestuur ongeveer 4500 kinderen te kunnen laten sporten of aan een culturele activiteit te kunnen laten deelnemen. De exploitatie begroting voor cultuur en sport samen is iets meer dan EUR 1.600.000,-. De inkomsten bestaan voor het grootste gedeelte uit subsidies van de 23 aangesloten gemeenten. Daarnaast zijn wij afhankelijk van bijdragen van private fondsen en van particuliere donaties.

Penningmeester

In het bestuur ontstaat per 1 juli de vacature van Penningmeester, verantwoordelijk voor de jaarrekening en de begroting van het fonds. Als bestuurslid en penningmeester maak je onderdeel uit van een enthousiast en pragmatisch, maar vooral collegiaal bestuur.

De penningmeester van het bestuur draagt zorg voor de jaarlijkse cyclus van planning en control en de financiële verslaglegging. Hij/zij wordt daarin bij de uitvoerende werkzaamheden ondersteund door Team Sportservice provincie Utrecht en het landelijk bureau van de gezamenlijke Jeugdfondsen. Het landelijk bureau levert o.a. de formats voor de budgettering en maakt de jaarrekening in afstemming met de penningmeester van Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord Holland. Ook coördineert het landelijk bureau de accountantscontroles. Het beheer van de gelden is de verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Profiel kandidaat

De nieuwe collega bestuurder en tevens penningmeester heeft kennis van en ervaring met de aansturing van financiële processen en opstellen van begrotingen en jaarrekeningen. Hij of zij heeft bij voorkeur een financiële achtergrond (RA/RC). Bestuurlijke ervaring en affiniteit met sport en/of cultuur is een pré. Gevoel voor wat speelt in de maatschappij en de wens bij te dragen aan de maatschappij is een vereiste.

We zoeken een enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur in achtergronden, gender en leeftijd.

Tijdbesteding en vergoeding

Het bestuur vergadert in een cyclus van 1 x per 2 maanden. Vergaderingen vinden ofwel digitaal plaats ofwel fysiek in de regio Amsterdam, zoveel mogelijk aan het einde van de dag. Daarnaast heeft de bestuurder werkzaamheden die voortkomen uit zijn / haar verantwoordelijkheden. In totaal is de tijdbesteding ongeveer 2 uur per week.

De leden van het bestuur ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.

Procedure:

Er vindt een eerste selectieronde plaats met 2 bestuursleden en een tweede verdiepende ronde met 2 andere bestuursleden. Voor nieuwe bestuursleden of personen die de financiële zaken regelt van het Lokale Fonds (i.c. de penningmeester) wordt vooraf een VOG (algemeen screeningsprofiel, risicogebied Geld) aangevraagd door Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland.

Voor meer informatie en sollicitatie:
Wil je meedoen? Neem dan contact op of stuur je sollicitatie via e-mail aan:
• Gerald Cartigny (bestuurslid) via 06-52758132 of cartigny_gerald@hotmail.com, of;
• Ingrid Reichman (bestuurslid) via 06- 46238666 of i.reichmann@partnersatwork.nl

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.