Nieuws

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Onze missie is: alle kinderen moeten kunnen meedoen!

Wij geven jaarlijks ruim 3.000 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans om structureel mee te doen aan sport of cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie/ lesgeld aan de aanbieder en voorzien de kinderen in bepaalde gevallen middels een waardebon van de benodigde sportkleding, attributen of de huur van een instrument.

Het bestuur van de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen is vanwege aflopende bestuurstermijnen op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten met een achtergrond, netwerk en/of specifieke kennis op het gebied van CULTUUR in ons werkgebied, de provincie Groningen. Het bestuur bestaat uit 7 bevlogen vrijwilligers die met veel plezier samenwerken in een collegiaal bestuur.

Profiel bestuurslid

De bestuurders die wij zoeken hebben:

  • Een netwerk in ieder geval de culturele sector of het sociaal domein (armoede) in de provincie Groningen
  • Affiniteit met cultuur en/of armoede en het belang om alle kinderen toegang te bieden tot structurele sport- en cultuuractiviteiten
  • Expertise op het gebied van communicatie en marketing is een pré maar niet noodzakelijk

We zoeken twee enthousiaste kandidaten met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag en hands-on mentaliteit die goed kunnen samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We streven daarbij naar een divers samengesteld bestuur. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer 2 uur per week. We vergaderen 6 keer per jaar ’s maandags om 16.00 uur in Groningen.

Taken bestuurslid

  • Het bestuur verdeelt jaarlijks de taken/ portefeuilles over de bestuursleden. Het takenpakket hangt samen met de doelstellingen van het fonds, kennis, netwerk en kwaliteiten van de bestuursleden en wordt in gezamenlijk overleg met de overige bestuursleden vastgesteld.
  • Adviseert het bestuur over kansen en verbindingen met het bedrijfsleven en stakeholders in de provincie Groningen.
  • Onderhoudt het netwerk en representeert het Jeugdfonds waar nodig.
  • Enthousiasmeert andere provinciegenoten om zich aan het fonds te binden (bijvoorbeeld als intermediair, deelnemer, vrijwilliger of partner).

Het bestuur

Het bestuur is een vrijwillig, collegiaal, professioneel en bevlogen bestuur en is gezamenlijk met de betaalde coördinator verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds. Voor alle bestuursleden geldt een sterke affiniteit met de doelstelling en werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, kennis van de sociale, sport en/of culturele sector in de provincie Groningen en de bereidheid om met verschillende stakeholders samen te werken. Bestuurders ontvangen voor hun inzet geen vergoeding. Vanwege de verwerking van vertrouwelijke en financiële gegevens wordt van de bestuursleden en medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

Voor meer informatie over de bestuursfuncties kan contact opgenomen worden met Rob Schuur (voorzitter) via rschuur@home.nl of 06-53292098. Reacties met een korte motivatie kunnen voor 31 maart gestuurd worden naar groningen@jeugdfondssportencultuur.nl ovv vacature bestuur.

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.