Nieuws

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de club. Kinderen mogen namelijk niet de dupe zijn van de financiële thuissituatie. Sport en cultuur helpen een kind om zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen en dragen bij aan een kansrijke toekomst. In 2022 hebben landelijk ruim 77.000 kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sport- of cultuurclub met hulp van het Jeugdfonds.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere geeft jaarlijks meer dan 2.150 kinderen en jongeren de kans mee te doen aan sport en cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie van de aanbieders en vergoeden in bepaalde gevallen (een deel) van de benodigde attributen. De ambitie is om binnen enkele jaren alle 7.000 Almeerse kinderen die er recht op hebben mee te laten doen.

De coördinator is de drijvende kracht van het bureau van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Samen met de andere coördinator en administratieve collega’s geef je gezamenlijk vorm aan het Almeerse bureau. In 2023 gaat onze huidige coördinator minder uren werken. Tegelijkertijd stijgt in Almere het aantal kinderen binnen onze doelgroep. We willen hen natuurlijk allemaal bereiken. We zijn daarom op zoek naar uitbreiding en uiteindelijk opvolging door middel van een nieuwe coördinator.

Rol van de coördinator

De coördinator heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders te bereiken, om vervolgens te organiseren dat deze kinderen in de leeftijd van 2-18 jaar hun contributie betaald is. De coördinator vertegenwoordigt het lokale Jeugdfonds Sport & Cultuur en is daarmee het eerste aanspreekpunt voor de verschillende stakeholders zoals intermediairs, aanbieders, subsidiënten en externe relaties. De coördinator informeert al deze stakeholders en draagt bij aan de naamsbekendheid.

Naast de “buitenfunctie” draagt de coördinator bij aan het stroomlijnen van het aanvragensysteem. Het jeugd fonds wil de komende jaren bovendien actiever aan de slag gaat met het verkrijgen van extra financiële middelen om haar doelstelling te behalen. Hierin speelt de coördinator samen met het bestuur een belangrijke rol. De coördinator stuurt de overige bureaumedewerkers en vrijwilligers aan. Samen met het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers draagt de coordinator bij aan verdere professionalisering van de bureauorganisatie.

Wat ga jij doen?

 • De coördinator zorgt voor de operationele uitvoering vastgesteld beleid
 • Dagelijkse gang van zaken waaronder aansturing administratief medewerker/Backoffice
 • Beleidsvoorbereidend/adviserend en ondersteunend aan het bestuur bij o.a. maandelijkse bestuursvergaderingen, rapportage, verantwoording en meerjarenplanning
 • Ondersteuning penningmeester bij financiële administratie en subsidie aanvraag en verantwoording
 • Lokale fondsenwerving in samenwerking met het bestuur.
 • Optimaliseren van de samenwerking met lokale partners, intermediairs en aanbieders
 • Onderhouden contact met het landelijk bureau (Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland), o.a. bijwonen overleggen en meedenken over ontwikkelingen en uitvoer projecten
 • PR en communicatiebeleid (o.a. website, sociale media, persberichten en huisstijl, promotieactiviteiten)

Wat breng je mee?

Het betreft een zelfstandige functie met liefst HBO werk- en denkniveau.

 • Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling
 • Het planmatig en zelfstandig kunnen opbouwen en onderhouden van relaties met netwerkpartners, ouders, professionals en vrijwilligers waarmee je samenwerkt
 • Probleemoplossend vermogen
 • Projectmanagement-vaardigheden
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Affiniteit met kinderen, sport en cultuur en in staat zijn om dit aan anderen over te brengen zijn een pré
 • Kennis van Office365 en AFAS (pré)
 • Professioneel, resultaatgericht, initiatiefrijk, betrouwbaar, lef en een netwerker met een flinke dosis doorzettingsvermogen

Waar kun je op rekenen?

 • Een jaarcontract, met de intentie tot verlenging
 • Ruimte om jezelf als professional te ontwikkelen binnen onze lerende organisatie.
 • Flexibele werktijden
 • Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk in salarisschaal schaal 8.min. € 2.867, – en max € 4.086, – bruto per maand bij 36 uur per week
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individueel Keuzebudget (ter hoogte van 18% van het bruto jaarsalaris), Loopbaanbudget en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn
 • 0,6-0,8 fte, met mogelijkheid tot uitbreiding op basis van de verwachte groei
 • Hybride werken met de hard- en software die daarbij passen

Organisatie

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere is een Stichting. De coördinator valt hiërarchisch onder het Bestuur van het Jeugdfonds Almere. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere heeft zelf geen medewerkers in dienst. Om deze reden valt de coördinator operationeel onder de welzijnsorganisatie de Schoor op basis van een detacheringsovereenkomst. Vanwege de verwerking van vertrouwelijke en financiële gegevens wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.

Meer informatie of reactie

Voor aanvullende vragen over de vacature kunt u contact opnemen met coördinator Yvonne Wolff telefoonnummer 06 – 36 28 93 39

Reacties ontvangen we graag voor 12 april 2023 via yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nl De sollicitatiegesprekken zullen gevoerd worden op dinsdag 18 april van 17:00- 21:00 uur. Interesse in de functie? Kijk op www.jeugdfondscultuur.nl/almere voor meer informatie over het Jeugdfonds.

 

tekent partnerovereenkomst met en zal het grootste deel van de zakelijke en promotionele fotografie van het jeugdfonds voor haar rekening nemen.

Vrolijk, creatief en altijd gedreven door liefde voor sport & cultuur. Dat is Anita Riemersma, die onze activiteiten zal vastleggen. Voorzitter Ingrid van Gelder, is blij met de huisfotograaf: “Op Anita kun je bouwen. Zij denkt en leeft mee, is nooit te beroerd om een stapje extra te zetten voor de jeugdfonds en laat met haar foto’s de ware liefde van onze ambassadeurs en intermediairs zien om meer kinderen te bereiken.jeug

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.