PRIVACYVERKLARING PERSOONSGEGEVENS INTERMEDIAIR

Versie: oktober 2019.

Waarom deze privacyverklaring?

Wij (Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur, landelijke stichting) verzamelen en verwerken (een technisch woord voor – simpel gezegd – ‘gebruiken’) de persoonsgegevens die de “Intermediair“ verstrekt bij zijn/haar aanmelding op de website van de stichting (“Persoonsgegevens“). Aangezien wij  samenwerken met lokale stichtingen, verwerken ook die lokale stichtingen de Persoonsgegevens van de Intermediair. De naam en contactgegevens van de lokale stichtingen vind je op jeugdfondssportencultuur.nl/mijn-fonds. Wij en de lokale stichtingen (hierna gezamenlijk “JFSC”) zijn samen verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

In deze verklaring informeert JFSC de Intermediair over hoe JFSC omgaat met zijn/haar Persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?

 • Voornaam, achternaam, zakelijk e-mailadres, geslacht, telefoonnummer en functie;
 • Naam en type organisatie waar de Intermediair werkzaam is.

Waarom verwerkt JFSC de Persoonsgegevens van de Intermediair?

JFSC verwerkt de Persoonsgegevens van de Intermediair (1) ter beoordeling van de betrouwbaarheid van de Intermediair, (2) ten behoeve van de correspondentie/het contact met de Intermediair en (3) om de Intermediair in staat te stellen aanvragen te doen voor steun van JFSC. Daarnaast verwerkt JFSC de Persoonsgegevens van de Intermediair ten behoeve van (4) het voldoen aan wettelijke verplichtingen en (5) het bijhouden van een administratie.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerkt JFSC de Persoonsgegevens?

Door het akkoord gaan bij aanmelding met de voorwaarden van JFSC sluit de Intermediair met de landelijke stichting een overeenkomst op basis waarvan de Intermediair diensten verricht ten behoeve van JFSC. Bepaalde verwerkingen van de Persoonsgegevens van de Intermediair zijn noodzakelijk ter uitvoering van die overeenkomst.

Daarnaast is het verwerken van de Persoonsgegevens van de Intermediair noodzakelijk ter behartiging van het gerechtvaardigd belang van JFSC. JFSC moet op de betrouwbaarheid en integriteit van de Intermediair kunnen vertrouwen en met de Intermediair kunnen communiceren om zijn doelstellingen (het helpen van kinderen) te verwezenlijken. Ook verwerkt JFSC Persoonsgegevens van de Intermediair ten behoeve van intern beheer.

De Intermediair heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang van JFSC. Meer informatie daarover, staat onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang worden de Persoonsgegevens van de Intermediair bewaard?

De Persoonsgegevens worden door JFSC bewaard tot het moment dat de Intermediair aan JFSC laat weten dat hij/zij niet langer als intermediair geregistreerd wil staan. Indien een Intermediair meer dan 7 jaar achtereen niet meer actief is geweest, zullen zijn/haar gegevens eveneens worden verwijderd. Voor meer informatie over de bewaartermijn kan contact worden opgenomen met info@jeugdfondssportencultuur.nl.

Aan wie verstrekt JFSC de Persoonsgegevens?

JFSC deelt  Persoonsgegevens met derden, voor zover dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Derden aan wie wij de persoonsgegevens in ieder geval verstrekken, zijn:

 • Wij verwerken de gegevens van de Intermediair met het aanvraagsysteem van AFAS bedrijfssoftware.
 • Voornaam, achternaam en zakelijk e-mailadres (gebruikersnaam) worden verstrekt aan Netsupport, de beheerder van de website samenvoorallekinderen.nl en de aanvraagportal van alliantie-organisatie Sam&. Dit om toegang voor de intermediair tot die portal te realiseren.
 • Ook gebruiken wij voor onze informatieve mailings het systeem van
  Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten,. Er zal ten alle tijde voor worden gezorgd dat de privacyrechten van de Intermediairs gewaarborgd blijven. Zo is Mailchimp op dit moment gecertificeerd onder het EU – U.S. Privacy Shield Framework.

Waarom zijn de Persoonsgegevens van de Intermediair veilig bij JFSC?

JFSC heeft de nodige maatregelen genomen om de Persoonsgegevens van de Intermediair te beveiligen. Zo zal JFSC de Persoonsgegevens van de Intermediair beschermen tegen mogelijke datalekken, die per ongeluk dan wel onrechtmatig plaatsvinden.

Wat zijn de rechten van de Intermediair?

De Intermediair kan enkele rechten uitoefenen ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens. Dat zijn de volgende:

 • het recht op inzage van zijn/haar Persoonsgegevens;
 • het recht op verbetering of verwijdering van zijn/haar Persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de hem/haar betreffende verwerking van Persoonsgegevens;
  Dit betreft, kort gezegd, een tijdelijk slot op de Persoonsgegevens totdat een bezwaar of probleem
  is opgelost.
 • het recht om tegen de verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang bezwaar te maken
  teneinde deze te stoppen;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
  Dit betreft, kort gezegd, het recht voor de Intermediair om bepaalde Persoonsgegevens op te vragen
  en (eventueel) over te dragen aan een derde.
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien de Intermediair zich wil beroepen op één van de rechten, kan contact worden opgenomen met de helpdesk van Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur via:

Telefoonnummer: 020 – 695 78 48
E-mailadres: info@jeugdfondssportencultuur.nl

Bij de beoordeling en verwerking van de uitoefening van deze rechten, past JFSC de geldende wettelijke voorwaarden toe.

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te sporten.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen.