Privacystatement kinderen en ouders/verzorgers

WIJ GEBRUIKEN PERSOONSGEGEVENS!

Versie: mei 2019.

Hé!

Jij wil graag met hulp van ons gaan sporten of iets leuks met cultuur gaan doen. Om jouw aanvraag te beoordelen en je goed te kunnen helpen, vragen wij gegevens van jou en je ouder(s)/verzorger(s). Die hebben wij verkregen via een tussenpersoon die we intermediair noemen. Maar, deze gegevens zijn eigenlijk privé. Met deze brief willen wij jou en je ouder(s)/verzorger(s) goed informeren over wat wij allemaal doen met jullie gegevens.

Eerst nog even: wie zijn wij? Deze brief krijg je van de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland (landelijke stichting). Deze stichting werkt samen met een stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur bij jullie in de buurt (lokale stichting) om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen. Naam en contactgegevens van alle lokale stichtingen vind je op www.jeugdfondssportencultuur.nl. De landelijke stichting én de lokale stichtingen hebben toegang tot de gegevens van jou en je ouder(s)/verzorger(s). Wij (de landelijke stichting en de lokale stichtingen) zijn er samen verantwoordelijk voor om de wetten en regels na te leven die gaan over de bescherming van jullie gegevens.

Deze informatie hebben wij voor het laatst gewijzigd op: 1 mei 2019.

Welke gegevens en waarom hebben wij deze nodig (doeleinden)?

Gegevens Waarom (doeleinden)?
Jouw naam Met alleen ‘hallo’ wordt het wel heel onpersoonlijk. Jouw naam hebben we nodig om je te kunnen helpen.
Gegevens over waar je woont (adres, woonplaats) Dit is nodig omdat wij onze hulp moeten kunnen verantwoorden. Soms gebruiken wij deze gegevens om je een brief te sturen.
E-mailadres/telefoonnummer Dit is nodig zodat wij je een bericht kunnen mailen of je kunnen bellen om jou te helpen om aan een activiteit deel te nemen, of attributen te kopen.
Geslacht Dit is nodig omdat wij het geld dat we aan jou geven moeten verantwoorden.
Geboortedatum Dit is nodig om te bepalen of wij je kunnen helpen en vervolgens hulp te verlenen.
Gegevens over het inkomen van jouw ouder(s)/verzorger(s)

 

Ook dit is nodig om te bepalen of wij je kunnen helpen.
Deelname aan speciale regeling van de gemeente waar jij woont

Bijvoorbeeld een ‘stadspas’

Ook dit is nodig om te bepalen of wij je kunnen helpen.
Informatie over sport- of cultuuractiviteit en/of eventueel benodigde attributen (zoals voetbalschoenen of een balletpakje) Wij kunnen je niet helpen als we niet weten wat je gaat doen en wat je daarvoor nodig hebt.
Administratienummer Je bent natuurlijk geen nummer, maar je krijgt bij ons wel een nummer omdat dat voor onze administratie makkelijker is.

Daarnaast worden bepaalde gegevens van jullie soms gebruikt omdat wij wettelijke verplichtingen hebben die we moeten nakomen en het geld moeten kunnen verantwoorden.

Ook komt het voor dat andere instanties, zoal gemeenten, vragen om gegevens van jullie om onderzoek te doen (bijvoorbeeld naar welke kinderen wij helpen) of om die gegevens op te nemen in statistieken (analytische en statistische doeleinden).  Daar werken wij alleen aan mee, wanneer die partij ons de garantie geeft dat de gegevens volledig geanonimiseerd worden.

Mogen we deze gegevens wel van jullie vragen en bewaren?

Terechte vraag! Het antwoord is ja. Een deel van deze gegevens hebben wij nodig om een overeenkomst met jou uit te voeren: wij verplichten onszelf jou ten slotte iets te geven. Andere gegevens, zoals jouw geboortedatum en gegevens over het inkomen van jouw ouders, bewaren wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zonder deze gegevens kunnen wij namelijk geen kinderen helpen, en dat willen wij nu juist zo graag. Ook kan het zijn dat wij de gegevens gebruiken omdat een andere partij (bijvoorbeeld de gemeente) daarbij een gerechtvaardigd belang heeft. Het gaat dan om een partij die de gegevens wil gebruiken voor onderzoek of om op te nemen in statistieken. Daarbij blijft jullie privacy voor ons wel het allerbelangrijkste.

Zijn jullie het er niet mee eens dat wij deze gegevens verzamelen en bewaren in ons gerechtvaardigd belang dan kunnen jullie ons altijd vragen daarmee te stoppen (recht van bezwaar). Dit leggen we onderaan deze brief duidelijker uit.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens en die van je ouder(s)/verzorger(s) in ieder geval 7 jaar nadat wij je geholpen hebben, omdat de wet ons dat verplicht. Jouw naam, jouw geboortedatum en gegevens over het geld dat de sport- of cultuuractiviteit en/of attribuut heeft gekost, moeten we volgens de wet tot 10 jaar nadat we je geholpen hebben bewaren. Zijn deze bewaartermijnen afgelopen, dan zullen we de gegevens verwijderen.

Aan wie geven we de gegevens?

Alleen als dat nodig is voor de doeleinden waarvoor wij jullie persoonsgegevens gebruiken, geven wij andere personen jullie gegevens. Zo geven wij jouw naam en geboortedatum aan de vereniging waar je graag wil gaan sporten of iets met kunst of cultuur wil gaan doen of aan de winkel voor de spullen die jij daarvoor nodig hebt. Jullie gegevens worden opgeslagen in AFAS, ons aanvraag- en registratiesysteem. Ook kan het zijn dat een gemeente jullie gegevens ontvangt.

Ook de persoon of instelling die jou bij ons heeft aangemeld (jouw intermediair), verkrijgt jullie gegevens. Wij beschouwen de intermediair als ‘één van ons’ die jou en je gezinssituatie goed kent en de aanvraag doet.

Welke rechten hebben jij en je ouders?

Allereerst is het belangrijk om te vermelden dat jij en je ouder(s)/verzorger(s) met al jullie vragen altijd bij ons terecht kunnen. We hebben een telefoonnummer en e-mailadres voor deze vragen en de rechten die jullie hebben (zie hieronder).

Telefoonnummer: 020 – 6957848

E-mailadres: info@jeugdfondssportencultuur.nl

Je neemt dan contact op met de helpdesk van de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland

In het bijzonder wijzen wij je erop dat jij en je ouder(s)/verzorger(s):

  • Altijd kunnen navragen welke gegevens wij van jullie hebben opgeslagen (recht van inzage);
  • Altijd bij ons terecht kunnen wanneer bepaalde gegevens die we opslaan onjuist zijn (recht op rectificatie);
  • Een verzoek kunnen doen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen (recht op gegevenswissing);
  • Ons altijd kunnen laten weten dat jullie het niet eens zijn met het gebruik van bepaalde gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang en dat willen stoppen (recht van bezwaar);
  • Ons kunnen verzoeken het gebruiken van jullie gegevens tijdelijk te stoppen (recht op beperking van de verwerking);
  • Ons kunnen vragen ervoor te zorgen dat bepaalde gegevens van jou in een digitaal pakketje worden gestopt zodat die aan een andere organisatie kunnen worden gegeven (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Ook hebben jullie het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veel plezier bij je sport- of cultuuractiviteit!

Met vriendelijke groet,

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te sporten.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen.