nieuws

8 februari 2018

Wist je dat..? Samenwerking gemeente Amsterdam

WIST JE DAT..?

…het Jeugdsportfonds Amsterdam en de Gemeente samen werken om nog meer kinderen aan het sporten te krijgen?!

 Sinds kort werken het Jeugdsportfonds Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen om nog meer kinderen een kans te bieden om te sporten. In Amsterdam kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen via twee mogelijkheden hun contributie voor een sportclub vergoed krijgen: via het Jeugdsportfonds Amsterdam of via de Stadspas

Via het Jeugdsportfonds Amsterdam

Een aanvraag om de contributie (en eventueel attributen) te vergoeden bij het Jeugdsportfonds verloopt via een intermediair van het Jeugdsportfonds. Bij een groot aantal sportaanbieders kan op deze wijze een sportaanvraag worden gedaan.

Het Jeugdsportfonds Amsterdam heeft per 1 januari 2018 drie belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Wijzigingen die het gebruik van het Jeugdsportfonds leuker en makkelijker maken! 

Verhoging van maximale vergoeding

Vanaf 1 januari 2018 is het maximaal te vergoeden bedrag door het Jeugdsportfonds Amsterdam vastgesteld op 300 euro. Dit betreft de vergoeding per jaar per kind voor sportcontributie, inclusief eventuele attributen tot een maximum van 80 euro. Hiermee komt het Jeugdsportfonds tegemoet aan het duurder worden van sportdeelname in het algemeen en vergroot het de keuzevrijheid.

Registratie Stadspasnummer

Wanneer een kind in het bezit is van een Stadspas, geldt het Stadspasnummer als geldige legitimatie en motivatie voor het indienen van een aanvraag. Het nummer dat ingevuld dient te worden bij een online aanvraag betreft het 19-cijferige nummer op de achterkant van de Stadspas, altijd beginnend met 60643660. Hier wordt ook duidelijk naar verwezen op het nieuwe invulformulier voor ouders (link naar digitale versie van ouderformulier 2018).

Ongewijzigd: het is mogelijk om zonder het bezit van een Stadspas een aanvraag in te dienen wanneer financiële ondersteuning nodig is. Bij de aanvraag dient dan een geldige motivatie te worden opgegeven.

Scholierenvergoeding hoeft niet eerst ingezet te worden (ongewijzigd)

De scholierenvergoeding hoeft niet eerst te worden gebruikt alvorens in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het Jeugdsportfonds. Het is daarom voordeliger om de scholierenvergoeding voor iets anders in te zetten dan voor sportcontributie.

Via de Stadspas

Kinderen die in bezit zijn van een Stadspas kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij één van de geselecteerde  sportverenigingen die deelnemen aan deze regeling. De gemeente Amsterdam vergoedt de kosten van het lidmaatschap tot een maximum van € 300 per jaar. De regeling werkt heel simpel: kinderen kunnen zich direct aanmelden met hun Stadspas bij een van de verenigingen. De verenigingen schrijven het kind direct in. De regeling geldt voor kinderen tot en met 17 jaar.Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.