nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Limburg pagina

Limburg | 15 november 2021

Week tegen Kindermishandeling

Maandag 15 november 2021 start de 9e editie van de Week tegen Kindermishandeling. Aan de hand van het thema ‘…dichterbij dan je denkt’ wordt extra aandacht gevraagd voor dit complexe en hardnekkige probleem. Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef dat mishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. Het roept op tot zelfreflectie, het openen van je ogen en tot bewustwording.

‘… dichterbij dan je denkt’ kan door iedereen anders ingevuld worden, dit maakt het een thema van ons allemaal; professionals, organisaties, ouders, ervaringsdeskundigen en ieder ander. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Hulp, dichterbij dan je denkt’, voor de slachtoffers of ‘De oplossing, dichterbij dan je denkt’, voor de omgeving. Maar ook: ‘Ondersteuning, dichterbij dan je denkt’, voor plegers. Want hun gedrag komt vaak ergens uit voort en het is belangrijk om óók hen de helpende hand te bieden om verdere escalatie te voorkomen.

Birgit Op de Laak, voorzitter Jeugdfonds Sport Limburg, is ambassadeur van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling. Birgit wil graag extra aandacht vragen voor alle kinderen die (thuis) niet veilig zijn. Zij heeft de noodzaak van deze alertheid en de noodzaak om dit te stoppen verwoord in een Brief aan de Limburgse vrijwilliger.

Langs deze weg een speciale oproep aan alle intermediairs van de kindfondsen om extra alert te zijn op dit belangrijke thema. Vaak is er maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen.

Kindermishandeling stopt niet vanzelf. We doen het samen!

 

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Limburg

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.