nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel pagina

Overijssel | 30 januari 2018

Verwachte stijging aanvragen in 2018 in Overijssel

Verwachte stijging aanvragen in 2018 voor Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Overijssel

In 13 gemeenten verbonden aan het Jeugdsportfonds Overijssel en 12 gemeenten aan het Jeugdcultuurfonds Overijssel, zijn in 2017 1.750 kinderen ondersteunt bij een sport- of cultuuractiviteit. Iets meer dan 1.500 kinderen hebben deelgenomen aan een sportactiviteit en bijna 240 aan kunst- of cultuuractiviteit. De verwachting is dat beide fondsen voor 2018 meer dan 2.000 kinderen ondersteunen.

Het aantal kinderen dat jaarlijks een beroep doet op een van beide fondsen, nam ook in 2017 fors toe. Voorzitter Peter van der Terp: “Mooi, omdat men ons steeds beter weet te vinden; jammer, omdat blijkbaar zoveel gezinnen met kinderen gebruik moeten maken van de fondsen vanwege hun financiële situatie”.

“Als fondsen zijn wij veel dank verschuldigd aan de grote groep intermediairs die zich vrijwillig inzetten om de kinderen die willen gaan sporten of willen zingen, dansen etc. aan te melden. Graag willen we ook in 2018 samenwerken aan onze doelstellingen “elk kind moet kunnen sporten” en “elk kind moet kunnen deelnemen aan kunst en cultuur” te kunnen realiseren”.

Samen met ons kinderen dé kans bieden die ze verdienen?
U kunt ons ondersteunen door als sport- en cultuuraanbieder aangepaste tarieven te hanteren en/of het Jeugdsportfonds en/of Jeugdcultuurfonds in te zetten als goed doel tijdens uw evenement.

Meer weten over de fondsen in Overijssel, waarvan de uitvoering in handen is van Sportservice Overijssel, kijk op https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/overijssel/ of https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/overijssel/Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.