nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel pagina

Overijssel | 6 maart 2024

Vergoedingen Jeugdfonds Sport en Cultuur gemeente Kampen verhoogd!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel betaalt de contributies voor kinderen en jongeren uit gemeente Kampen tot 18 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is om aan sport, cultuur of zwemlessen deel te nemen.

De bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel voor het beoefenen van sport of cultuur bedraagt vanaf 1 januari 2024 de contributie of het lesgeld voor een héél seizoen tot een maximum van 300 euro voor sport en 525 euro voor cultuur. Dit is inclusief een eventuele waardebon. De waardebon mag max. 50 euro bedragen.

Aanleiding voor de verruiming van de vergoedingen door gemeente Kampen voor het uitoefenen van sport of cultuur ten opzichte van 2023 zijn de grote financiële problemen die er zijn bij steeds meer gezinnen in verband met de inflatie en energieprijzen. Daar komt bij dat sportverenigingen en cultuuraanbieders hun contributies en lesgelden verhogen in verband met de enorme stijging van de energiekosten.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.