nieuws

27 mei 2021

Steuntje in de rug voor kinderen met een ouder in de gevangenis

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is met steun van Exodus Nederland, Gevangenenzorg Nederland, Vereniging Humanitas en Expertisecentrum K I N D een samenwerking met ons aangegaan. Doel is dat kinderen van gedetineerden die het financieel zwaar hebben, lid kunnen worden van een sportvereniging of culturele lessen kunnen volgen. De samenwerkingspartners hebben direct contact met ouders en families, kunnen signaleren en een aanvraag bij ons fonds doen.

Financiële problemen

“Wanneer iemand in detentie zit, is er vaak ook sprake van financiële problemen”, weet Gerko Brink, die bij DJI diverse sportprojecten in portefeuille heeft om de stap voor gedetineerden naar de reguliere samenleving eenvoudiger te maken. “Vaak is er dus geen geld om de kinderen bijvoorbeeld te laten voetballen of naar de muziekschool te laten gaan. Door de samenwerking met het Jeugdfonds kunnen we kinderen die dat graag willen, toch de mogelijkheid bieden om op judo, volleybal, ballet, streetdance en noem maar op te gaan.”

Onze directeur Monique Maks, is blij met de nieuwe samenwerking. “Meedoen aan sport en cultuur is heel belangrijk voor kinderen. Zo kunnen ze zich ontwikkelen, plezier maken en zelfvertrouwen opdoen. Daar heeft elk kind recht op. Ook wanneer de financiële situatie van de ouders dit niet toelaat. Samenwerking met bovengenoemde organisaties is essentieel, zij zijn in staat kinderen te signaleren, het gesprek met ouders aan te gaan en een aanvraag in te dienen”.

25.000 kinderen van gedetineerden

Monique Maks - directeur Jeugdfonds Sport & CultuurDoor de samenwerking komen er extra mogelijkheden voor een doelgroep die het toch al moeilijk heeft: kinderen van gedetineerden. Op jaarbasis zijn er zo’n 25.000 kinderen waarvan één van de ouders in de gevangenis zit. “Natuurlijk gaan we zorgen voor voldoende informatie en voorlichtingsmateriaal dat binnen de gevangenissen en voor de gezinnen en hun professionals gebruikt kan worden”, vertelt Monique Maks.

Gerko Brink: “Bedoeling is dat elke penitentiaire inrichting een aanspreekpunt krijgt, een intermediair die de mogelijkheden van het Jeugdfonds onder de aandacht brengt en aanvragen kan doen. Daarnaast wordt er samengewerkt met organisaties die contact hebben met de achterblijvers. Op deze wijze worden zoveel mogelijk kinderen met een gedetineerde ouder bereikt.”

Foto’s: Amy Verhoeven.Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.