nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Friesland pagina

Friesland | 10 april 2019

Stage: Jeugdfonds Sport Friesland 2019-2020

DEZE STAGEPLAATS IS REEDS INGEVULD

Wie zijn wij
Omdat sport ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, vindt het Jeugdfonds Sport Friesland dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdfonds Sport creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Het fonds betaalt voor hen een lidmaatschap en/of sportattributen en zo kunnen deze kinderen lid worden van een sportvereniging. Gezinnen, waar financieringsmogelijkheden ontbreken of voorliggende voorzieningen uitgeput zijn, kunnen via een intermediair een beroep doen op het Jeugdfonds Sport. Kinderen kunnen een sport kiezen die valt onder de NOC*NSF erkende sporten.

Het Jeugdfonds Sport Friesland (JFS Friesland) is een franchise van de Stichting Jeugdfonds Sport&Cultuur. De benodigde gelden om het sporten mogelijk te maken komen van subsidies, giften en sponsoren. Het Jeugdfonds Sport biedt bedrijven, instellingen en particulieren zo de mogelijkheid zich maatschappelijk te profileren.

De provinciale sportorganisatie Sport Fryslân is uitvoerder van alle front- en backoffice werkzaamheden voor het Jeugdfonds Sport Friesland. Als stagiair ben je werkzaam bij Sport Fryslân en zij zorgt ook voor de op HBO niveau gekwalificeerde stagebegeleiding.

Stagelopen bij Sport Fryslân
We zitten op een fantastische werklocatie in het hartje van Heerenveen, naast het Abe Lenstra stadion. De werkomstandigheden zijn optimaal met een stagiairekamer met een eigen werkplek, een kantine met tafeltennistafel, begeleiding door een van de medewerkers van Sport Fryslân, de aanwezigheid van collega stagiaires en je krijgt maandelijks een stagevergoeding voor een derde- of vierdejaars HBO student. En…in de juiste tijd van het jaar krijg je ook een kerstpakket en kun je deelnemen aan de jaarlijkse personeelsdag. Je hoort er ook als stagiair dus echt bij!!

Stage 2019/2020
Sport Fryslân is per augustus/september 2019 op zoek naar een zelfstandige en ambitieuze derde of vierdejaars HBO student die wil aanpakken. Diverse studie richtingen zijn mogelijk, zoals Leisure Management of Sportkunde. Het gaat om een stage van vier of vijf dagen per week, bij voorkeur voor het hele schooljaar. De stagiair helpt proactief mee aan alle onderdelen van Jeugdfonds Sport Friesland.

Stageopdracht
Deze stageopdracht bestaat uit twee delen:
1. Het schrijven van een projectplan met betrekking tot:
Jeugdfonds Sport Friesland maakt een grote groei door en is bezig met verdere professionalisering en wil graag meer structuur aanbrengen in de samenwerking met subsidieverleners, donateurs en sponsoren. Ook willen wij meer kinderen bereiken en meer intermediairs aan het fonds verbinden. Als onderdeel van de stage schrijft de stagiair hiervoor een projectplan en brengt deze (deels) ten uitvoering. Exacte opdracht wordt nader vastgesteld.

2. De ondersteuning van de coördinator en het bestuur van Jeugdfonds Sport Friesland met betrekking tot:
a. administratieve werkzaamheden m.b.t. de afhandeling van aanvragen;
b. opstellen van kwartaalrapportages;
c. helpdesk contacten (mail en telefonisch) met intermediairs, sportverenigingen en
gezinnen.;
d. plaatsen van berichten op de website en social media;
e. beheer en bestellen van drukwerk en promotieartikelen;
f. bijwonen en notuleren van de bestuursvergaderingen en overige overleg
momenten;
g. zelfstandig begeleiden van initiatieven, zoals sponsoracties en fondsenwerving;
h. het voorbereiden van subsidie- en fondsenaanvragen.

Reageren en informatie
Heb je affiniteit met maatschappij, sport en jeugd en wil je graag iets bijdragen aan een onze missie ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten?’ Stuur dan je motivatie naar rainer.friesland@jeugdfondssport.nl. Heb je nog vragen neem dan contact op met Rainer de Groot, coördinator van het Jeugdfonds Sport Friesland, 06 – 30 34 72 49 of bezoek de websites www.sportfryslan.nl of www.jeugdfondssport.nl/friesland.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Friesland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.