nieuws

13 april 2018

Stage: Jeugdfonds Sport Friesland 2018-2019

Wie zijn wij
Omdat sport ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, vindt het Jeugdfonds Sport Friesland dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdfonds Sport creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Het fonds betaalt voor hen een lidmaatschap en/of sportattributen en zo kunnen deze kinderen lid worden van een sportvereniging. Gezinnen, waar financieringsmogelijkheden ontbreken of voorliggende voorzieningen uitgeput zijn, kunnen via een intermediair een beroep doen op het Jeugdfonds Sport. Kinderen kunnen een sport kiezen die valt onder de NOC*NSF erkende sporten.

Het Jeugdfonds Sport Friesland (JFS Friesland) is een franchise van de Stichting Jeugdfonds Sport&Cultuur. De benodigde gelden om het sporten mogelijk te maken komen van subsidies, giften en sponsoren. Het Jeugdfonds Sport biedt bedrijven, instellingen en particulieren zo de mogelijkheid zich maatschappelijk te profileren.

De provinciale sportorganisatie Sport Fryslân is uitvoerder van alle front- en backoffice werkzaamheden voor het Jeugdfonds Sport Friesland. Als stagiair ben je werkzaam bij Sport Fryslân en zij zorgt ook voor de stagebegeleiding.

Stagelopen bij Sport Fryslân
We zitten op een fantastische werklocatie in het hartje van Heerenveen, naast het Abe Lenstra stadion. De werkomstandigheden zijn optimaal met een stagiairekamer met een eigen werkplek, begeleiding door een van de medewerkers van Sport Fryslân, de aanwezigheid van collega stagiaires en je krijgt maandelijks een stagevergoeding voor een derde- of vierdejaars HBO student. En…in de juiste tijd van het jaar krijg je ook een kerstpakket en kun je deelnemen aan de jaarlijkse personeelsdag. Je hoort er ook als stagiair dus echt bij!!

Stage 2018/2019
Sport Fryslân is per augustus/september 2018 op zoek naar een zelfstandige en ambitieuze derde of vierdejaars HBO student. Diverse studie richtingen zijn mogelijk, zoals Leisure Management of Sport, Gezondheid en Management. Het gaat om een stage van vier of vijf dagen per week, bij voorkeur voor het hele schooljaar. De stagiair helpt proactief mee aan alle onderdelen van Jeugdfonds Sport Friesland.

Stageopdracht
Deze stageopdracht bestaat uit twee delen:
1. De ondersteuning van de coördinator en het bestuur van Jeugdfonds Sport Friesland en Jeugdfonds Cultuur Friesland * met betrekking tot:
a. administratieve werkzaamheden m.b.t. de afhandeling van aanvragen
b. opstellen van kwartaalrapportages
c. helpdesk contacten (mail en telefonisch) met intermediairs, sportverenigingen en
gezinnen.
d. plaatsen van berichten op de website en social media
e. beheer en bestellen van drukwerk en promotieartikelen
f. bijwonen en notuleren van de bestuursvergaderingen en overige overleg
momenten
g. zelfstandig begeleiden van kleine initiatieven, zoals sponsoracties
h. het voorbereiden van subsidie- en fondsenaanvragen
2. Het schrijven van een projectplan met betrekking tot:
Jeugdfonds Sport Friesland maakt een grote groei door en is bezig met een verdere professionaliseringsslag en wil graag meer structuur aanbrengen in de samenwerking met subsidieverleners, donateurs en sponsoren. Ook willen wij meer kinderen bereiken en meer intermediairs aan het fonds verbinden. Als onderdeel van de stage schrijft de stagiair hiervoor een projectplan en brengt deze (deels) ten uitvoering. Exacte opdracht wordt nader vastgesteld.

Reageren en informatie
Heb je affiniteit met de maatschappij, sport en jeugd en wil je graag iets bijdragen aan een onze missie ‘Alle kinderen moeten kunnen sporten’? Stuur je motivatie naar rainer.friesland@jeugdfondssport.nl. Heb je nog vragen neem dan contact op met Rainer de Groot, coördinator van het Jeugdfonds Sport Friesland, 06 – 30 34 72 49 of bezoek de websites www.sportfryslan.nl of www.jeugdfondssport.nl/friesland

*Toelichting Jeugdfonds Cultuur Friesland
Het Jeugdfonds Cultuur Friesland is er voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar uit gezinnen waar geen geld is om de contributie voor de muziek-/dansschool of andere culturele activiteit te betalen. In dat geval kan een beroep gedaan worden op het Jeugdfonds Cultuur. Jeugdfonds Sport Friesland werkt nauw samen met Jeugdfonds Cultuur Friesland. Je voert de volgende werkzaamheden ook uit voor Jeugdfonds Cultuur Friesland:

a. administratieve werkzaamheden m.b.t. de afhandeling van aanvragen
b. opstellen van kwartaalrapportages
c. helpdesk contacten (mail en telefonisch) met intermediairs, kunst- en
cultuurinstellingen en gezinnen.
d. bijwonen en notuleren van de bestuursvergaderingen en overige overleg
momenten

Kijk voor meer info over Jeugdfonds Cultuur Friesland op www.jeugdfondscultuur.nl/friesland.Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.