nieuws

4 maart 2020

Ruim 2600 kinderen sporten via Jeugdfonds Sport in 2019

In Friesland groeit 1 op de 11 kinderen op in armoede. Het Jeugdfonds Sport Friesland geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen die om financiële redenen niet kunnen sporten. In 2019 konden 2.611 kinderen starten met sporten dankzij het Jeugdfonds Sport Friesland.

11.600 Kinderen hebben financiële bijdrage nodig
Het Jeugdfonds Sport Friesland heeft in Fryslân de ambitie om alle kinderen (11.600) die om financiële redenen niet kunnen sporten te bereiken. Jeugdfonds Sport Friesland vergoedt voor die kinderen de contributie en de benodigde kleding en sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten. In 2019 hebben 15 gemeenten in Friesland geld beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen steeds meer kinderen in Friesland geholpen worden door het Jeugdfonds Sport Friesland.

Jeugdfonds Sport Friesland is samen met Jeugdfonds Cultuur Friesland, de vier Leergeld-stichtingen in Friesland, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp provinciaal partner in het Kindpakket. Daarnaast zijn wij ook aangesloten bij Sam& voor alle kinderen. Sam& voor alle kinderen is een landelijk samenwerkingsverband tussen de landelijke stichtingen van de genoemde organisaties m.m.v. het ministerie SZW. Zie voor meer info www.samenvoorallekinderen.nl. Deze samenwerking willen wij graag voortzetten en intensiveren om zo samen nog meer kinderen te kunnen bereiken

Wie zijn onze intermediairs?
Het Jeugdfonds Sport Friesland zet zich in voor alle sportaanvragen voor kinderen en jongeren in Friesland: van gymnastiek, voetbal, korfbal tot judo. Een aanvraag voor vergoeding van kleding of het lidmaatschap kan alleen gedaan worden door erkende intermediairs zoals Stichting Leergeld, buurtsportcoaches, groepsleerkrachten, maatschappelijk werkers, wijkteammedewerkers of door jeugdhulpverleners. Het Jeugdfonds Sport Friesland kan altijd meer enthousiaste intermediairs gebruiken om zo alle kinderen te bereiken. Intermediairs kunnen zich aanmelden via www.allekinderendoenmee.nl.

Feiten en cijfers van 2019
Feiten en cijfers van 2019 zijn samengevat in een factsheet. Deze kunt u via de volgende link bekijken en downloaden: Factsheet Jeugdfonds Sport Friesland 2019Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.