nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Limburg pagina

Limburg | 15 maart 2018

Prestatieovereenkomst Kansen voor alle kinderen

Prestatieovereenkomst Kansen voor alle kinderen

 Sittard-Geleen, 15 maart 2018 – Vandaag tekenden, onder toeziend oog van ambassadeur Bert van Marwijk, de gemeente Sittard-Geleen en het Jeugdsportfonds Limburg een prestatieovereenkomst.

 De nieuwe aanpak “Kansen voor alle kinderen” voert de gemeente Sittard-Geleen uit in afstemming met kinderen, jeugd en samen met scholen, Kredietbank Limburg en veel andere partners. Als kinderen om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van cultuur en sport, kan op eenvoudige wijze een aanvraag gedaan worden voor ondersteuning. Door overeenkomsten te sluiten met in dit geval het Jeugdsportfonds zorgen we ervoor dat alle partijen goed samenwerken. Hierdoor maakt het niet meer uit waar de aanvraag binnenkomt. Jeugdsportfonds Limburg, Jeugdcultuurfonds Limburg, de Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek en de gemeente Sittard-Geleen regelen met elkaar dat de aanvraag wordt opgepakt.

De samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen en Jeugdsportfonds Limburg werd vandaag in het Fortunato bezegeld met de ondertekening van een prestatieovereenkomst door wethouder Verblakt en de voorzitter van Jeugdsportfonds Limburg (tevens burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen), de heer Cox. Ook Bert van Marwijk, ambassadeur van het Jeugdsportfonds was hierbij aanwezig. Met deze overeenkomst krijgen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen dezelfde kans om sportief actief te zijn, net als hun leeftijdsgenootjes.

Wethouder Verblakt (Decentralisaties, sociale zaken, dienstverlening en communicatie): ‘De aanpak Kansen voor alle Kinderen is effectief omdat het echt past bij wat kinderen nodig hebben. Daardoor weten we de kinderen ook goed te bereiken en daadwerkelijk te helpen. De samenwerking met alle partijen is daarbij essentieel. Door goede afspraken achter de schermen, is het aan de voorkant voor de kinderen en hun ouders / verzorgers eenvoudig om een beroep te doen op deze ondersteuning.’

Bert van Marwijk, ambassadeur Jeugdsportfonds Limburg:
‘Sporten is leuk, je groeit er zowel fysiek als mentaal van, al sportend ontwikkel je zelfvertrouwen en eigenwaarde, en sport brengt je in contact met andere kinderen. Sporten in clubverband bevordert de individuele, sociale en maatschappelijke integratie. Als er een probleem is dan los ik dat het liefst meteen op. Ook echte problemen. Daarom ben ik ambassadeur van het Jeugdsportfonds!’

Met de aanpak ‘Kansen voor alle Kinderen’ zet de gemeente op allerlei manieren in op gelijke kansen op een gezonde toekomst voor alle kinderen. In het verlengde hiervan is per 1 januari 2018 de nieuwe regeling “Kansen voor alle Kinderen” een feit in Sittard-Geleen. Een regeling die er op gericht is om zo veel mogelijk kinderen jonger dan 19 jaar de kans te bieden deel te nemen aan sociale, sportieve en culturele activiteiten. De gemeente voert deze regeling uit, samen met Jeugdsportfonds Limburg, Jeugdcultuurfonds Limburg en Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek.

Fotobijschrift:In aanwezigheid  van de doelgroep jeugd tekenden dhr. Cox, Bert van Markwijk en wethouder Verblakt de prestatieovereenkomstLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Limburg

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.