nieuws

Naar Jeugdfonds Cultuur Arnhem pagina

Arnhem | 9 augustus 2018

Mastersciptie Kunstbeleid & Kunstbedrijf bij Jeugdfonds Cultuur Arnhem afgerond

Afgelopen maand presenteerde Linda Kokke, student aan Universiteit Radboud in Nijmegen, haar onderzoeksresultaten aan het bestuur en de coördinatoren van Jeugdfonds Cultuur Arnhem. Tevens sloten we de prettige samenwerking en het seizoen af met een borrel.

Linda heeft ongeveer een jaar aan haar onderzoek voor haar masterscriptie gewerkt met de vraagstelling ‘Wat zijn de drempels die de doelgroep ervaart t.a.v. de deelname aan buitenschoolse cultuureducatie in Arnhem?’ Een zeer interessante en relevante vraag voor het fonds. Wij zijn erg content met de resultaten en adviezen die naar voren zijn gekomen.

Doeko Pinxt, bestuursadviseur Cultuur gemeente Arnhem, was tevens aanwezig bij de presentatie. Hij heeft Linda gevraagd de onderzoekresultaten nogmaals bij gemeente Arnhem te presenteren voor onder andere de bestuursadviseur Armoedebeleid, verantwoordelijke voor de stadspas (GelrePas), de teams Leefomgeving die in de wijken werken namens de gemeente en het Kunstbedrijf (gemeentelijke culturele instelling die tevens in de wijken werkt).

Haar presentatie en scriptie zal ik hier, na 24 september, toevoegen voor geïnteresseerden.

 

v.r.n.l. Linda Kokke, Dick van der Meer, Toni Britsia, Frank van Hees, Jolande kaptein en Sonja Meijer.

 

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Cultuur Arnhem

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.