nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel pagina

Overijssel | 2 mei 2018

Gemeente Losser verlengt samenwerking met fondsen

Financiële steun voor sport- en cultuuractiviteiten aan kinderen in minder draagkrachtige gezinnen
Soms kunnen kinderen om financiële redenen niet meedoen aan sport- of cultuuractiviteiten, daarom maakt de gemeente Losser zich hard voor deze groep kinderen en verlengt de samenwerking met de beide fondsen tot en met 2020. Ook de gemeente vindt het belangrijk dat iedereen in Losser mee kan doen aan sport- of cultuuractiviteiten.

Al enkele jaren krijgen kinderen of jongeren van financieel minder daagkrachtige gezinnen via het Jeugdsportfonds de kans om te sporten of zwemlessen te volgen. Het fonds betaalt voor hen de contributie en eventuele sportattributen. Via het Jeugdcultuurfonds is de deelname aan culturele activiteiten, zoals het bespelen van een instrument en het volgen van musicallessen, voor alle kinderen mogelijk.
Sinds 3 april van dit jaar zijn het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds samengegaan in: Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Hoe krijgt u een bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
Een ouder, culturele organisatie of sportvereniging kan zelf géén aanvraag voor een financiële bijdrage indienen. In Losser worden aanvragen ingediend door de Stichting Leergeld Losser.
Als een aanvraag is toegekend, dan vindt rechtstreekse betaling plaats aan de vereniging of winkel.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die het fonds biedt? Kijk dan op jeugdfondssportencultuur.nl of neem contact op met Stichting Leergeld Losser via email: info@leergeldlosser.nl.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.