nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland pagina

Friesland | 22 mei 2023

LOOP Leeuwarden levert ruim 4.000 euro op voor Jeugdfonds Sport & Cultuur

Stichting Gezonde Stad Leeuwarden reikte zondag 14 mei tijdens de 16e editie van LOOP Leeuwarden een prachtige cheque uit van €4.279,- aan Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland. Herma van Keulen, bestuurslid Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland, nam de cheque in ontvangst uit handen van Sietze Braaksma, bestuurslid van Stichting Gezonde Stad Leeuwarden.

De samenwerking tussen LOOP Leeuwarden en Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland is in 2021 ontstaan omdat beide organisaties op een aantal belangrijke onderdelen dezelfde doelen nastreven. Stichting Gezonde Stad Leeuwarden wil dat zoveel mogelijk mensen, jong én oud, geïnspireerd worden om te sporten en te bewegen. Daarmee dragen we bij aan een gezonde samenleving. De Gezonde Stad wil LOOP Leeuwarden ook voor iedereen en met name voor alle kinderen bereikbaar maken. Daarom is voor hen deelname gratis en hopen we natuurlijk ook dat het leidt tot deelname aan meer sportactiviteiten en wellicht aanmeldingen voor sportverenigingen. Maar …

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, atletiek, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen. Jeugdfonds Sport & Cultuur probeert dat te doorbreken door de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren beschikbaar te stellen. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen! En daar vinden ‘De Gezonde Stad’ en het Jeugdfonds Sport & Cultuur elkaar.

Deelnemers aan LOOP Leeuwarden konden bij het inschrijven een vrijwillige donatie doen aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Vrijwilligers deden afstand van hun vrijwilligersvergoeding en doneerden deze aan Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Sam& voor alle kinderen
Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland werkt in breder verband samen met Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. onder de noemer Sam& voor alle kinderen. Via Sam& kunnen ouders en intermediairs ook aanvragen doen voor voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, educatie, vrije tijd en bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag. Aanvragen kunnen door zowel ouders als intermediairs gedaan worden via de website www.samenvoorallekinderen.nl.

Op de foto v.l.n.r. Herma van Keulen (Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland) en Sietze Braaksma (Stichting Gezonde Stad Leeuwarden)

Foto: Anne Waterlander / Loop LeeuwardenLees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.