nieuws

18 augustus 2022

Lokaal aanspreekpunt Yvonne Wolff: “Sport en Cultuur verbindt en is vooral erg leuk!”

Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Op de club leer je samenwerken, ontdek je waar je goed in bent. Elke gemeente die bij het Jeugdfonds is aangesloten heeft een lokaal aanspreekpunt. Die is het eerste aanspreekpunt voor ouders, intermediairs, sportverenigingen, cultuuraanbieders en de gemeente. Voor Almere is dit Yvonne Wolff. Wij stellen haar graag aan je voor aan de hand van een aantal korte vragen. Ik ben gedetacheerd in het team Sport van de Schoor Almere.

In Almere zijn ruim 1750 kinderen het afgelopen schooljaar lid geworden van een sportvereniging of cultuuraanbieder met steun van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere. Het Jeugdfonds betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, zwemles, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus.

Wat doe je als lokaal aanspreekpunt?
Ik zorg ervoor dat er voldoende lokale intermediairs en aanbieders zijn en dat de bekendheid van het Jeugdsportfonds groeit. En als mensen die dit lezen vragen hebben over het Jeugdsportfonds in Almere kunnen ze altijd contact opnemen!

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?
Sport en Cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen omdat sport zorgt voor een gezondere leefstijl en omdat je noten leert lezen tijdens een muziekles. Sport en Cultuur verbindt, verbroedert en is vooral erg leuk!

Wat hoop jij in jouw gemeente te bereiken met de inzet van het Jeugdfonds?
Voor iedereen gelijke kansen om mee te kunnen doen. Gezinnen met kinderen die sport, zwemmen en cultuur niet kunnen betalen alsnog mee te laten doen. Je hoeft je er niet voor te schamen. Vraag om hulp, daarvoor zijn we er. Als je het zwaar hebt als ouders kan het Jeugdfonds juist een uitkomst bieden.

Heb je een vraag aan Yvonne?
Mail naar: yvonne.almere@jeugdfondssportencultuur.nlLees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.