nieuws

29 maart 2018

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds verder als Jeugdfonds Sport & Cultuur

Na jarenlange intensieve samenwerking gaan het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds per 3 april a.s. samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Beide fondsen zetten zich in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sporten of aan kunst en cultuur kunnen doen.

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen maakt het niet uit of zij zich kunnen uitleven tijdens het voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen en de kans krijgen hun leefwereld te vergroten.

Aan deze missie en onze werkwijze verandert niets. Waar wél iets aan verandert, is ons uiterlijk. Er is een nieuwe huisstijl met alle middelen die daarbij horen. De huisstijl is fris, vrolijk, en kinderen staan altijd centraal.

 

 

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is de nieuwe naam van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Waarom sport?

Het Jeugdsportfonds geeft sinds 1999 sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie. Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen.

Waarom cultuur?

Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren. Het Jeugdcultuurfonds is in 2009 opgericht om het lesgeld te betalen voor kinderen uit gezinnen waar weinig geld is.

In 2017 hebben ruim 70.000 kinderen de kans gekregen mee te doen. Als Jeugdfonds Sport & Cultuur hopen we de komende jaren nog veel meer kinderen en jongeren de kans te geven mee te doen. Je kunt helpen de boodschap verspreiden!

Meedoen = meer kansen!

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Meld je dan hieronder aan:


 

Volg het Jeugdfonds Sport & Cultuur!

 Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.