nieuws

23 september 2020

Jeugdfonds tekent manifest voor inclusie en participatie 

Sport en bewegen verdienen een belangrijkere plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen zijn immers cruciaal voor een energiek, inclusief en gezond Nederland. Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn dinsdagmiddag 22 september in Den Haag door 24 organisaties uit de sport, zorg en welzijn twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

Het gaat om de manifesten ‘vitaliteit en gezonde leefstijl’ en ‘inclusie en participatie’, die gesigneerd zijn door NOC*NSF en vele alliantiepartners vanuit de sectoren sport, zorg en welzijn. Caro Kroonen ondertekende het manifest ‘Inclusie en Participatie’ namens ons fonds.

“Natuurlijk hebben we de manifesten getekend! Voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen zijn vitaliteit en gezonde leefstijl van groot belang. Voor onder andere meer zelfvertrouwen, eigenwaarde, veerkracht en minder zorgkosten. En inclusie en participatie zitten in het DNA van onze missie, alle kinderen moeten kunnen meedoen, met vriendjes en vriendinnetjes.  

Het ondertekenen van de manifesten met alle partners is een mooie stap ter voorbereiding op de ontwikkeling van de verkiezingsprogramma’s. En ook als aanzet voor nog meer samenwerking tussen de partners.”

– Monique Maks, directeur

Lees meer op de website van NOC*NSF.Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.