nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Friesland pagina

Friesland | 5 april 2019

Jeugdfonds Sport Friesland ziet stijging in hulpaanvragen kinderen

2561 kinderen sporten via fonds in 2018

In Friesland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Het Jeugdfonds Sport Friesland geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen die om financiële redenen niet kunnen sporten. In 2018 konden 2561 kinderen starten met sporten dankzij het Jeugdfonds Sport Friesland. Dit zijn er bijna 180 meer dan in 2017 en 600 meer dan in 2016.

13.000 Kinderen hebben financiële bijdrage nodig
Het Jeugdfonds Sport Friesland heeft in Fryslân de ambitie om alle kinderen (13.000) die om financiële redenen niet kunnen sporten te bereiken. Jeugdfonds Sport Friesland vergoedt voor die kinderen de contributie en de benodigde kleding en sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten. In 2018 hebben 17 gemeenten in Friesland geld beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen steeds meer kinderen in Friesland geholpen worden door het Jeugdfonds Sport Friesland.

Ook werkt het Jeugdfonds Sport Friesland samen met andere fondsen. Zo is het Jeugdfonds Sport Friesland samen met Jeugdfonds Cultuur Friesland, stichting Leergeld, stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp partner in het Kindpakket.nl. Deze samenwerking willen wij graag voortzetten en intensiveren om zo samen nog meer kinderen te kunnen bereiken

Wie zijn onze intermediairs?
Het Jeugdfonds Sport Friesland zet zich in voor alle sportaanvragen voor kinderen en jongeren in Friesland: van gymnastiek, voetbal, korfbal tot judo. Een aanvraag voor vergoeding van kleding of het lidmaatschap kan alleen gedaan worden door erkende intermediairs zoals buurtsportcoaches, groepsleerkrachten, een vrijwilliger van Stichting Leergeld, maatschappelijk werkers, wijkteammedewerkers of door jeugdhulpverleners. Het Jeugdfonds Sport Friesland kan altijd meer enthousiaste intermediairs gebruiken om zo alle kinderen te bereiken. Intermediairs kunnen zich aanmelden via www.allekinderendoenmee.nl.

Feiten en cijfers van 2018
Feiten en cijfers van 2018 zijn samengevat in een factsheet. Deze kunt u hier bekijken en downloaden.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Friesland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.