nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Friesland pagina

Friesland | 8 januari 2019

Jeugdfonds Sport Friesland ontvangt €7.000 van Lijkele Postma Stichting

Jeugdfonds Sport Friesland heeft een fantastische bijdrage van €7.000 ontvangen van de Lijkele Postma Stichting. Hierdoor krijgen minimaal 30 extra kinderen uit de gemeente Ooststellingwerf de kans om lid te worden van een sportvereniging of om bijvoorbeeld sportkleding- of attributen te kopen.

De Lijkele Postma Stichting heeft o.a. ten doel het doen van uitkeringen aan instellingen met een Anbi-status op het gebied van de sport of muziek, in het bijzonder ten behoeve van kinderen en bij voorkeur in de gemeente Ooststellingwerf.

De missie van het Jeugdfonds Sport Friesland
Kinderen moeten zich ontwikkelen tot de beste personen die zij kunnen zijn. Sporten is daarbij essentieel voor een opgroeiend kind. Het Jeugdfonds Sport Friesland geeft kinderen waarvoor het financieel niet mogelijk is, de mogelijkheid lid te worden van een sportvereniging en kleding aan te schaffen.

Het Jeugdfonds Sport Friesland is een provinciaal fonds. In 2018 werden nagenoeg 2.700 kinderen bereikt. Omdat gezinnen zich niet rechtstreeks kunnen aanmelden, kan er een aanvraag gedaan worden via een intermediair: bijvoorbeeld leerkrachten, maatschappelijk werkers en buurtsportcoaches die samen met de ouders een aanvraag doen voor een financiële bijdrage.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Friesland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.