Financiële steun voor kinderen bij sport en creatieve lessen

Naar Jeugdfonds Sport Brabant pagina

Brabant | 21 april 2022

Jeugdfonds Sport en Jeugdfonds Cultuur ontvangen groot bedrag van Lionsclub Waalwijk

Van Lionsclub Waalwijk kregen wij en het Jeugdfonds Cultuur Brabant dinsdag 19 april maar liefst € 7.777! Het bedrag werd bijeengebracht door de verkoop van kerststollen. Het is bestemd voor kinderen uit gemeente Waalwijk die opgroeien in een gezin dat het financieel moeilijk heeft. De helft van het bedrag is bestemd voor kinderen die kiezen voor een sport, de andere helft wordt gereserveerd voor kinderen die willen meedoen aan creatieve en culturele activiteiten of cursussen. #armoedeverzachting #allekinderendoenmee

Francesco van Mierlo, president van Lionsclub Waalwijk, overhandigde de cheque aan Riny van Rinsum, voorzitter van het Jeugdfonds Cultuur Brabant en Monique Valk, coördinator Jeugdfonds Sport Midden- en West-Brabant. Plaats van handeling was het Sportcafé van gemeente Waalwijk, waar zo’n zestig vertegenwoordigers van sportverenigingen en -organisaties en ook maatschappelijke organisaties aanwezig waren. Van Mierlo greep het moment aan om de aanwezigen te vertellen over het Jeugdfonds Sport en Cultuur. In het dagelijks leven is Van Mierlo werkzaam als directeur van Kunstencentrum Waalwijk. “Het Kunstencentrum is één van de intermediairs (tussenpersonen, red.) die aanvragen kunnen indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wij zien hoe de bijdrage van het Jeugdfonds echt het verschil kan maken voor een kind”, aldus Van Mierlo. “Het is belangrijk dat ieder kind in gemeente Waalwijk de kans krijgt om te sporten of bijvoorbeeld dans- of muzieklessen te volgen. Daarom zette Lionsclub Waalwijk in december een actie op in samenwerking met Bakkerij Van Beijnen. We bakten ‘Waalwijkse sloffen’ in de bakkerij en van elke verkochte ‘Waalwijkse slof’ ging een mooi bedrag naar onze actie. We zijn ontzettend trots dat het uiteindelijk maar liefst 7.777,- euro heeft opgeleverd.” Het bedrag komt volledig ten goede aan kinderen uit Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle. De helft van het bedrag is bestemd voor kinderen die kiezen voor een sport, de andere helft wordt gereserveerd voor kinderen die willen meedoen aan creatieve en culturele activiteiten of cursussen.

Hulp voor kinderen in armoede

Eén op de elf kinderen in Nederland groeit op in armoede. Door financiële problemen is er geen geld voor sport of cultuur. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen. Zij helpen kinderen tussen 0 en 18 jaar door het lesgeld of de contributie en eventuele materialen, zoals sportkleding of een instrument, te betalen. Riny van Rinsum, voorzitter van het Jeugdfonds Cultuur Brabant legt uit: “In 2022 zijn er in het hele land 230 gemeenten aangesloten, waaronder de gemeente Waalwijk. Voor kinderen die hier wonen, is een apart potje. De gemeente draagt hier jaarlijks aan bij, maar aanvullende bijdragen zoals nu van Lionsclub Waalwijk zijn méér dan welkom.”

Aanvragen via tussenpersoon

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen ouders en jongeren tot 18 jaar een aanvraag indienen bij een intermediair (tussenpersoon). Zij regelen vervolgens de rest. In gemeente Waalwijk zijn meerdere tussenpersonen actief, waaronder Kunstencentrum Waalwijk en de buurtsportcoaches. Op www.gowaalwijk.nl/jeugdfonds-waalwijk staan de contactgegevens en een uitleg over het aanvragen.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Brabant

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.