nieuws

19 november 2018

Jeugdfonds Sport & Cultuur geassocieerd lid NOC*NSF

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is geassocieerd lid van NOC*NSF. Dat werd bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering op 19 november. We vinden het fantastisch aan te kunnen sluiten bij de branchevereniging voor de sport. NOC*NSF laat daarmee eveneens zien aandacht te hebben voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede.

In 2017 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur 60.000 kinderen uit minima gezinnen de kans gegeven te sporten en dat aantal groeit jaarlijks hard. In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in gezinnen waar geen geld is om lid te worden van een sportclub. De grote uitdaging is om kinderen die nu nog aan de zijlijn staan, ook de kans geven om mee te laten doen. Juist voor hen is sport van groot belang.

Sport helpt kinderen zich sociaal, fysiek en mentaal te ontwikkelen. Ze leren omgaan met winst en verlies, ergens voor te gaan, samen te werken en ze maken nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kortom, door te sporten vergroten ze hun leefwereld waardoor ze meer kansen krijgen op een betere toekomst.

Monique Maks, directeur Jeugdfonds Sport & Cultuur

“Doordat we geassocieerd lid zijn van NOC*NSF kunnen we elkaar versterken. NOC*NSF wil dat echt iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport. Vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur willen wij dat alle kinderen kunnen sporten, ongeacht de financiële situatie thuis. Via de bij de NOC*NSF aangesloten organisaties kunnen we nog meer kinderen bereiken.”

“Ook is, in het onlangs afgesloten Sportakkoord van het Rijk, de ambitie uitgesproken om iedere Nederlander een leven lang plezier te laten beleven aan sporten en bewegen. Financiële drempels mogen hierbij geen belemmering zijn. We zijn ervan overtuigd dat de bundeling van krachten en samenwerking tussen overheid, sport, bedrijfsleven en maatschappelijk partners ervoor kan zorgen dat alle kinderen bereikt worden.”

André Bolhuis voorzitter NOC*NSF

“We zijn erg blij dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur zich bij ons aansluit. Samen moeten we er toch voor kunnen zorgen dat sporten bij een sportvereniging en interesse ontwikkelen voor cultuur, voor alle kinderen in Nederland mogelijk wordt. Dan pas winnen we echt veel met sport en cultuur!


Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.