nieuws

Naar Jeugdfonds Cultuur Brabant pagina

Brabant | 23 december 2021

Jeugdfonds Cultuur Brabant drie bestuursleden sterker

Het bestuur van Jeugdfonds Cultuur Brabant is versterkt met drie nieuwe leden. Chantal de Bonth, senior specialist cultuureducatie bij het LKCA, Rejin Mustafa, docent maatschappijleer en Henri Vorselman, directeur Digital Playground stellen zich zelf voor.

Chantal de Bonth: “Kunst en cultuur zijn heel belangrijk in mijn leven. Als kind was ik al vroeg actief in de amateurkunst en later ben ik ook als professional lange tijd actief geweest als muziekdocent en dirigent. Nu nog geniet ik ervan om regelmatig musea, theater en muziekvoorstellingen te bezoeken. Deze ervaringen hebben mij gevormd als mens, mijn blik verruimd, mijn creativiteit aangesproken en mijn leven verrijkt. Dat gun ik elk kind. Ik hoop dan ook dat ik met mijn kennis en netwerk een bijdrage kan leveren aan het Jeugdfonds Cultuur Brabant om te bewerkstelligen dat de wonderlijke kunstwereld voor álle kinderen in Brabant toegankelijk wordt!”

 


‘’Op mijn derde wilde ik kok worden. Op mijn vijfde wilde ik al Napoleon zijn. Sedertien heeft mijn ambitie alleen maar steeds grotere vormen aangenomen, en tegenwoordig is het mijn streven om Salvador Dalí te worden, en niets anders’’ –  Dalí

Rejin Mustafa: “Als docent Maatschappijleer geloof ik heilig in de talenten van kinderen. Laat ze alle schoonheid zien die ze van binnen hebben. Samen met het Jeugdfonds Cultuur Brabant kunnen wij een nieuwe wereld van kunst en cultuur openen voor de verborgen Brabanders. Geef ze een naam gelijk aan Dalí!”

 


Henri Vorselman: “Ik zet me graag in voor het Jeugdfonds Cultuur Brabant om twee redenen. Aan de ene kant weet ik uit ervaring hoe ontzettend belangrijk deelname aan kunst en cultuur kan zijn voor je persoonsvorming.
Mijn beste vrienden zijn bijna allemaal mensen met wie ik een band heb gekregen en gehouden doordat we een gedeelde passie voor muziek hebben.
Zoveel herinneringen, reizen, ervaringen, allemaal doordat we naar concerten gingen.
Aan de andere kant zie ik, vooral in mijn werk, de grote kansenongelijkheid die er in Nederland is. Zo’n rijk land. Dat vind ik niet kunnen. En deelname aan kunst en cultuur geeft kansen, dus daarvoor ga ik doen wat ik kan bij het JFCB.”

 

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Cultuur Brabant

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.