nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Amsterdam pagina

Amsterdam | 17 mei 2022

Jaaroverzicht Jeugdfonds Sport Amsterdam 2021

In ons jaaroverzicht 2021 lees je over onze bereikte resultaten, ervaringen van kinderen en belangrijke ontwikkelingen. Bekijk ons jaaroverzicht 2021 hier.

Corona heeft invloed op sportdeelname

Net als in 2020 heeft in 2021 de sportdeelname van kinderen uit onze doelgroep te lijden gehad onder de periode van lockdowns en de coronamaatregelen. Het aantal aanvragen voor een sport- of zwemvergoeding was ongeveer gelijk aan het aantal in 2020, maar blijft sterk achter ten opzichte van 2019.

Het sport- en zwemaanbod in Amsterdam heeft andermaal veerkracht en flexibiliteit moeten tonen. Voor sportaanbieder is het een uitdaging geweest om sportaanbod aan te passen aan de steeds veranderende coronamaatregelen. En dit heeft uiteraard effect op de toestroom van leden. Angst en onzekerheden zorgden ervoor dat ouders minder makkelijk hun weg (terug)vonden naar de sportclub of het zwembad. Bovendien toont onderzoek aan dat de coronacrisis de sociaaleconomische verschillen in beweeggedrag aanzienlijk vergroot. Met name bij kinderen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status blijkt de kans groot te zijn om minder te bewegen. Voor deze groep herstelde de sportdeelname zich ook niet naar het oude niveau tijdens periodes waarin coronamaatregelen werden versoepeld.

Aandacht voor een groeiende doelgroep

Na twee jaar corona is inmiddels duidelijk dat in Amsterdam het aantal huishoudens met beperkte financiële middelen voor het eerst stijgt, na een jarenlange dalende trend. Onder meer ondernemers en zzp’ers ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis. Door de afname in sportdeelname en een toenemende doelgroep als gevolg van corona zien we in de maatschappij de aandacht voor een gezonde leefstijl en sport toenemen. Dat is goed, maar legt ook druk op onze intermediairs in het sociale domein. Zij vervullen juist in deze tijd een sleutelrol bij het bereiken van nieuwe gezinnen en de ondersteuning van kinderen om opnieuw de stap te zetten naar structurele sport. Tegelijkertijd weten we dat corona ook het werk van veel intermediairs ingewikkelder maakt en het uitdagender is om goed in contact te komen met gezinnen.

Steeds duidelijker wordt hoe belangrijk sporten en bewegen voor kinderen uit kwetsbare gezinnen is, zowel fysiek als sociaal-emotioneel. ​Wij gaan enorm hard ons best doen om dit jaar samen met intermediairs en het sport- en zwemaanbod de ​stijgende trend tot 2019 te herpakken en zoveel mogelijk kinderen een kans te geven om te sporten en een zwemdiploma te behalen.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Amsterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.