Naar Jeugdfonds Cultuur Brabant pagina

Brabant | 3 maart 2021

Hordelopen in de cultuur

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Over zélf doen en sámen doen. Over jezelf ontplooien en onderdeel voelen van de samenleving. Dit klinkt als iets dat je iedereen gunt. Toch ondervinden allerlei groepen in onze samenleving drempels om deel te kunnen nemen aan kunst en cultuur. Bestuurslid Barbara Brouwer van Jeugdfonds Cultuur Brabant ging in gesprek met Kunstloc Brabant over het herkennen van de drempels.

Kunstloc Brabant helpt drempels voor activiteiten te herkennen, met het kennen-willen-kunnen-doen-model. Door de barrières inzichtelijk te maken en te verlagen, kunnen organisaties de toegang tot cultuur namelijk beter mogelijk maken en kunnen meer mensen ervan genieten, zichzelf uiten en ontdekken wie ze zijn.

Hordelopen in de cultuur – herken drempels voor cultuureducatie

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Cultuur Brabant

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.