nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Amsterdam pagina

Amsterdam | 15 november 2019

Honderden kinderen rennen door de Amsterdamse straten

Op 20 oktober gingen in samenwerking met TCS Amsterdam Marathon en Le Champion de Echo Mini Marathons van start. Om 09:45 trapten de eerste kinderen bij het Amstelpark (stadsdeel Zuid) af voor deze jaarlijkse marathon. Later renden nog eens enkele honderden enthousiaste kinderen 1 kilometer vanaf het Galileïplantsoen (stadsdeel Oost). ‘s Middags bereikten nog eens driehonderd kinderen, gestart vanaf het Olympiaplein (stadsdeel Zuid), de finish.

Elk kind leverde een bijdrage van 1 euro. De opbrengst is een mooi bedrag van 724,40 euro. Het Jeugdfonds Sport Amsterdam bedankt alle deelnemers en ouders voor deze fantastische dag.

De kinderen op de foto maken geen gebruik van het Jeugdfonds Sport Amsterdam.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Amsterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.