nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Friesland pagina

Friesland | 20 februari 2018

Groei Jeugdsportfonds Friesland zet door in 2017

2382 kinderen sporten via fonds

In Friesland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Het Jeugdsportfonds Friesland geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen die om financiële redenen niet kunnen sporten. In 2017 zijn bijna 2400 kinderen gestart met sporten dankzij het Jeugdsportfonds Friesland. Er werden in 2017 22% meer aanvragen ingediend dan in 2016.

Samenwerking op gemeentelijk en provinciaal niveau
Het Jeugdsportfonds Friesland heeft in Fryslân de ambitie om alle kinderen die om financiële redenen niet kunnen sporten te bereiken. Jeugdsportfonds Friesland vergoedt voor die kinderen de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten. In 2017 hebben 20 gemeenten in Friesland geld beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen steeds meer kinderen in Friesland geholpen worden door het Jeugdsportfonds Friesland.

Ook werkt het Jeugdsportfonds Friesland samen met andere fondsen. Zo is het Jeugdsportfonds Friesland samen met Jeugdcultuurfonds Friesland, stichting Jarige Job, stichting Leergeld en Nationaal Fonds Kinderhulp partner in het Kindpakket.nl.

Wie zijn onze intermediairs?
Het Jeugdsportfonds Friesland is verantwoordelijk voor alle sportaanvragen voor de doelgroep in Friesland: van gymnastiek, voetbal, korfbal tot judo. Een aanvraag voor vergoeding van kleding of het lidmaatschap kan alleen gedaan worden door erkende intermediairs zoals buurtsportcoaches, groepsleerkrachten, maatschappelijk werkers, wijkteammedewerkers of door jeugdhulpverleners. Het Jeugdsportfonds Friesland kan altijd meer enthousiaste intermediairs gebruiken om zo alle kinderen te bereiken. Intermediairs kunnen zich aanmelden via www.allekinderendoenmee.nl.

Feiten en cijfers van 2017
Feiten en cijfers van 2017 zijn samengevat in een factsheet. Deze kunt u hier bekijken en downloaden.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Friesland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.