nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland pagina

Friesland | 17 december 2020

Friese Jeugdfondsen Sport en Cultuur fuseren

Het Jeugdfonds Sport Friesland en het Jeugdfonds Cultuur Friesland fuseren per 1 januari 2021. De nieuwe naam: Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland. Beide fondsen hebben zich altijd ingezet voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Doel: ook deze kinderen moeten kunnen sporten en zich via cultuur kunnen ontwikkelen. De fondsen hebben hierbij al intensief samengewerkt. Zo hebben ze in 2020 al meer dan 2.500 kinderen mee kunnen laten doen aan sport- en cultuuractiviteiten.

‘Door samenwerking nog meer kinderen bereiken’

De fusie verandert niets aan onze missie en de werkwijze. “Door nog nauwer samen te werken kunnen we op een efficiëntere manier nog meer kinderen bereiken.”, zegt voorzitter Coby van der Laan. “Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen, waar de financiële middelen ontbreken, is het belangrijk dat ze net als andere kinderen kunnen meedoen met sociale activiteiten. En de kans krijgen zich te ontwikkelen om zo hun leefwereld te vergroten.”

Lykele Buwalda, scheidend voorzitter van het Jeugdfonds Cultuur, vindt de fusie een logische stap. “Beide fondsen zetten zich al jaren in voor kinderen en jongeren die zich willen uitleven in voetbal, judo, gitaar spelen of streetdance. Ik heb er alle vertrouwen in, dat door de fusie een herkenbare en doelmatige organisatie ontstaat met een diepgeworteld bereik in de Fryske mienskip.”

Contributie of lesgeld wordt betaald

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt in natura: de kosten voor contributie, lesgeld, kleding, attributen, enzovoort wordt rechtstreeks overgemaakt aan de betreffende club of instelling.

Aanvragen

Intermediairs (o.a. Stichting Leergeld, leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener) doen de aanvraag. Ook de ouders kunnen zelf een aanvraag indienen. Aanvragen kan voor zowel intermediairs als ouders via: www.samenvoorallekinderen.nl, de overkoepelende, landelijke portal van beide fondsen. Daarbij zijn ook Stichting Leergeld, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job belangrijke samenwerkingspartners.

Bestuur

De volgende bestuursleden vormen per 1 januari het nieuwe bestuur: Coby van der Laan (voorzitter), Jan van Zanden (penningmeester), Lieuwe Krol, Herma van Keulen, Wytze Visser, Albert Helder en Sitta Bosman.

Contactgegevens

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland is vanaf maandag 4 januari op maandag t/m vrijdag bereikbaar via friesland@jeugdfondssportencultuur.nl en 0513 630 666. Meer informatie over het fonds is dan ook te vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/friesland.

Het postadres is:

Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland
De Opslach 61
8448GV Heerenveen

Voor vragen aan de coördinator kunt u terecht bij Rainer de Groot: rainer.friesland@jeugdfondssportencultuur.nl. Het facturen-adres blijft hetzelfde: facturen@jeugdfondssportencultuur.nl.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.