nieuws

Naar Jeugdfonds Cultuur Brabant pagina

Brabant | 30 november 2022

Bestuursleden bedankt

Het Jeugdfonds Cultuur Brabant is bezig met de laatste voorbereidingen voor de fusie met het Jeugdfonds Sport Brabant. Een van de acties is het vormen van een nieuw bestuur voor het aanstaande Jeugdfonds Sport & Cultuur Brabant. En helaas betekent dat ook afscheid nemen.
Maandag 28 november bedankten we vier bestuursleden voor al hun inzet: Jan FrankenĀ enĀ Barbara Brouwer, beiden bestuursleden van het eerste uur en Henry Vorselman en Rejin Mustafa. Barbara blijft relatiebeheerder in Meierijstad.
Jan was vanaf de oprichting van het Jeugdfonds Cultuur Brabant penningmeester en vice-voorzitter, Barbara kwam het bestuur ongeveer 6,5 jaar geleden versterken en was het aanspreekpunt voor de lokale relatiebeheerders.
Henry heeft zich het afgelopen jaar met name beziggehouden met organisatieontwikkeling en de voorbereidingen voor de fuse, Rejin in dezelfde periode met social media.


Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Cultuur Brabant

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.