nieuws

1 januari 2018

BELANGRIJK NIEUWS: VERHOGING MAXIMALE VERGOEDING

BELANGRIJK NIEUWS: 2018 gaan we van start met drie belangrijke mededelingen.

1. Verhoging van maximale vergoeding
Vanaf 1 januari 2018 is het maximaal te vergoeden bedrag door het Jeugdsportfonds Amsterdam vastgesteld op 300 euro. Dit betreft de vergoeding per jaar per kind voor sportcontributie, inclusief eventuele attributen tot een maximum van 80 euro. Hiermee komen we tegemoet aan het duurder worden van sportdeelname in het algemeen en vergroten we de keuzevrijheid. In veel gevallen ligt de contributie lager en heeft deze verhoging van het maximaal te vergoeden bedrag geen gevolgen.

2. Registratie Stadspasnummer
Wanneer het kind in bezit is van een Stadspas, geldt het Stadspasnummer als geldige legitimatie en motivatie voor het indienen van een aanvraag. Het nummer dat ingevuld dient te worden bij het doen van een online aanvraag betreft het 19-cijferige nummer op de achterkant van de Stadspas, altijd beginnend met 60643660 (zie afbeelding). Hier wordt ook duidelijk naar verwezen op het nieuwe invulformulier voor ouders (link naar digitale versie van ouderformulier 2018).

Ongewijzigd: het is ook mogelijk om zonder het bezit van een Stadspas een aanvraag in te dienen, wanneer financiƫle ondersteuning nodig is. In dit geval dient bij de aanvraag een geldige motivatie op te worden gegeven.

3. Scholierenvergoeding hoeft niet eerst ingezet te worden
De scholierenvergoeding hoeft niet eerst te worden gebruikt alvorens in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het Jeugdsportfonds. De scholierenvergoeding kan dus beter voor iets anders ingezet worden dan voor sport.Lees meer nieuws

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.