nieuws

Naar Jeugdfonds Cultuur Limburg pagina

Limburg | 1 december 2019

André Rieu doneert 425.000 euro aan Stichting Jeugdfonds Cultuur Limburg

André Rieu doneert 425.000 euro aan het Jeugdfonds Cultuur Limburg. Met dit geweldige bedrag kunnen maar liefst 1.000 kinderen in Limburg genieten van muziekles of andere culturele activiteiten. In navolging van deze bijzondere geste wordt het André Rieu Estafette Fonds in het leven geroepen met als doel andere ondernemers en particulieren te enthousiasmeren het stokje van Rieu over te nemen zodat kinderen en jongeren duurzaam muziekonderwijs kunnen volgen of andere culturele activiteiten kunnen ontplooien. Wij zijn André Rieu en echtgenote Marjorie zeer erkentelijk voor deze geweldige donatie.

Onze missie

Het Jeugdfonds Cultuur Limburg heeft als doel zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven om mee te doen aan culturele en of kunstzinnige activiteiten door financiële drempels weg te nemen. Hiermee dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, zeker als de thuissituatie dat financieel niet toelaat. In Limburg gaat het naar schatting om 22.600 kinderen (dat is 1:10 kinderen). Hun ouders /verzorgers hebben te weinig geld om deze kinderen deel te laten nemen aan muziekles, balletles of andere culturele activiteiten.

Het ontwikkelen van je eigen creativiteit en het laten horen of zien wie je bent en wat er in je leeft, heeft grote effecten. Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, verbetert zijn concentratievermogen en vergroot zijn sociale vaardigheden. Deze effecten zijn erg belangrijk voor de groep kinderen in achterstandsposities. Hun zelfbewustzijn groeit, ze krijgen meer oog voor hun kansen en ontwikkelen meer zelfvertrouwen om ze aan te grijpen. Wij willen deze kinderen de gelegenheid bieden om actief aan kunst te doen.

Onze aanpak

Kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar, uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (leeftijd en percentage kunnen per gemeente verschillen) kunnen gebruik maken van het Jeugdfonds Cultuur Limburg. De bijdrage van het fonds is bedoeld voor actieve kunstbeoefening en bedraagt maximaal € 450 per kind per 12 maanden. De bijdrage wordt rechtstreeks uitgekeerd aan de organisatie of docent bij wie de kinderen de lessen volgen. Gemeenten die zijn aangesloten betalen aan het fonds een bepaald bedrag waarmee een navenant aantal kinderen per gemeente geholpen kunnen worden. Donaties en giften worden ingezet om meer kinderen te ondersteunen. We werken steeds meer samen met het Jeugdfonds Sport Limburg en Stichting Leergeld Limburg om vooral onze doelgroep goed in beeld te krijgen. Samen bereiken wij nu 8.000 tot 10.000 kinderen in Limburg, dat is omgerekend 44 % van de geschatte totale doelgroep.

Het Jeugdfonds Cultuur Limburg  ziet het aantal deelnemende kinderen de laatste jaren sterk stijgen.

Jaar Aantal Kinderen
2015 225
2016 432
2017 817
2018 1.013
2019 1.200

 

Versterking donatie d.m.v. André Rieu Estafette Fonds

Alhoewel we dus al heel wat kinderen bereiken, is er nog een grote groep kinderen die niet in beeld is. Met de donatie van André en Marjorie Rieu kunnen we hier enorme stappen inzetten en nog meer kinderen kansen bieden. Om deze kinderen ook op de lange termijn deze noodzakelijks steun te kunnen bieden doen we een oproep aan Limburg: volg het voorbeeld van André en Marjorie Rieu en help ons om het geluk en de ontwikkeling van deze kinderen een directe impuls te geven. Met het André Rieu Estafette Fonds steken we in op een duurzame ondersteuning met gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Limburg.

 Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Cultuur Limburg

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.