nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Friesland pagina

Friesland | 6 november 2019

Alle kinderen doen mee in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel!

Op woensdagochtend 6 november is in het gemeentehuis in Damwâld de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van het ‘Kindpakket’ ondertekend. Deze overeenkomst geldt voor een periode van 4 jaar. Het Jeugdfonds Sport is erg blij dat ook de komende jaren in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân alle kinderen mee kunnen doen aan sport!

Gezamenlijk initiatief
Het Kindpakket is een gezamenlijk initiatief van Stichting Jeugdfonds Cultuur Friesland, Stichting Leergeld Friesland Oost en Stichting Jeugdfonds Cultuur Friesland. Via www.kindpakket.nl kunnen zowel ouders als intermediairs aanvragen doen via één portaal.
De gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân subsidiëren al een aantal jaren deze stichtingen en hebben nu voor de komende 4 jaar opnieuw een convenant afgesloten. Met het afsluiten van het convenant willen de gemeenten voorkomen dat kinderen die opgroeien in gezinnen met een smalle beurs, worden buitengesloten. Meedoen aan sport, cultuur, binnen- en buitenschoolse activiteiten moet namelijk mogelijk zijn voor alle kinderen in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

Eén op de 12 kinderen leeft in armoede
Voor kinderen is het belangrijk dat ze mee kunnen doen aan sport, een muziekles, een verjaardag of op schoolreis kunnen gaan. Helaas is dit niet voor alle kinderen mogelijk. In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Staand van links naar rechts: Lykele Buwalda (Jeugdfonds Cultuur), Rainer de Groot (Jeugdfonds Sport), Coby van der Laan (Jeugdfonds Sport), Ilse Schreur (Jeugdfonds Cultuur), Christien Jasper (gemeenten Noardeast-Fryslân & Dantumadiel), Bianca Iedema (Leergeld Friesland Oost) en Arjen Strampel (gemeenten Noardeast-Fryslân & Dantumadiel)
Zittend van links naar rechts: Rommy Kempenaar (wethouder gemeente Dantumadiel), Jorine Janssen (Leergeld Friesland Oost), Jouke Douwe de Vries (wethouder gemeente Noardeast-Fryslân)



Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Friesland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.