nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Amsterdam pagina

Amsterdam | 11 juli 2019

Aanwezigheidsvoorwaarden kinderen Zwem-ABC

Voordat het zomerreces aanvangt, maken de meeste zwembaden in Amsterdam een inventarisatie van zwemleerlingen voor het nieuwe schooljaar. 19 maart jl is de nieuwe vergoedingssystematiek ingegaan van Jeugdfonds Sport Amsterdam (JFSA). De nieuwe diplomagarantie biedt helderheid en transparantie voor ouders, maar vergt daarentegen ook inzet en aanwezigheid van het kind. Om deze reden heeft JFSA de volgende voorwaarden gesteld aan de zwemvergoeding van het kind met een A, B en een C-diploma met diplomagarantie:

  • Voor het A- diploma geldt dat het kind maximaal 7x afwezig mag zijn (met afmelding) anders vervalt de diplomagarantie voor een A-diploma. Het kind mag doorgaan met lessen, maar in dit geval kan de aanbieder de maandelijkse zwemkosten na 1,5 jaar in rekening brengen bij de ouders van het kind.
  • Voor het B- diploma én het C-diploma geldt dat het kind maximaal 3x afwezig mag zijn (met afmelding) anders vervalt de diplomagarantie voor een B en/of C-diploma. Het kind kan dan na 4 maanden door met zwemlessen, maar in dit geval kan de aanbieder de maandelijkse zwemkosten na 4 maanden bij de ouders van het kind in rekening brengen.
  • Voor alle diploma’s geldt dat indien het kind 3x afwezig is zonder afmelding, de aanbieder het kind kan uitroosteren. Het recht op een vergoeding van diplomazwemmen voor het kind komt dan te vervallen.

In uitzonderingsgevallen waarbij kinderen voor langere tijd aaneengesloten afwezig zijn (bijv. als gevolg van ziekte, blessure) raden we zwembaden aan kinderen uit te roosteren en later opnieuw te laten beginnen.

We gaan ervan uit dat de zwemaanbieders deze aanwezigheidsregels bij de start van de zwemlessen communiceren met ouders en hen ook hieraan helpen herinneren indien het kind met enige regelmaat afwezig is om vroegtijdige uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Maar we vragen ook intermediairs om deze regels bij een aanvraag van een kind alvast te noemen.

We wensen iedereen een welverdiend zomerreces en kijken uit naar een fijne samenwerking met jullie in het nieuwe schooljaar zodat we gezamenlijk weer veel kinderen kunnen laten afzwemmen voor hun Zwem-ABC.

Wellicht ter overvloede, maar voor sommigen een handige reminder: peuterzwemmen, zwemvaardigheden, waterpolo en wedstrijdzwemmen worden dit jaar ook vergoed voor maximaal 300 Euro per jaar.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Amsterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.