nieuws

Naar Jeugdfonds Sport Amsterdam pagina

Amsterdam | 1 juni 2021

Aanvragen voor huidige en nieuwe sportseizoen

Starten kinderen vlak voor de zomer met sporten? Voor het huidige sportseizoen is het nog mogelijk een aanvraag (van maximaal €150,-) te doen. Daarnaast is het ook mogelijk om vanaf nu aanvragen in te dienen voor het nieuwe sportjaar dat start op 1 september 2021.

Hoe gaan wij om met aanvragen voor het huidige en nieuwe sportjaar? 

  • Indien kinderen vóór 1 juli nog instromen in het huidige sportseizoen (dat 31 augustus afloopt) en een sportaanbieder hiervoor kosten rekent, kan de aanbieder de werkelijke kosten voor deze korte looptijd factureren. Informeer welk bedrag de club tot 31 augustus 2021 in rekening brengt en geef op het aanvraagformulier duidelijk de start- en einddatum aan. En doe dan voor het nieuwe sportjaar vanaf 1 september 2021 een nieuwe aanvraag.
  • Bij alle aanvragen voor sporten die ná 1 juli binnenkomen, zetten we de startdatum op 1 september.
  • Aanvragen voor het nieuwe sportseizoen 1 september 2021 t/m 31 augustus 2022 kunnen vanaf nu worden ingediend. Deze aanvragen worden gecontroleerd op volledigheid en tijdelijk op een wachtlijst gezet. In de laatste week van juli zullen we de aanvragen die op de wachtlijst zijn gezet goedkeuren.
  • Aanvragen voor diplomazwemmen behandelen we anders dan sportaanvragen. Er geldt geen ‘sportjaar’ voor de looptijd, we vergoeden een vast bedrag voor een traject met diplomagarantie. Een aanvraag voor diplomazwemmen kun je het hele jaar door indienen.
  • Goed nieuws wat de stadspasnummers betreft: de stadspasnummers zijn dit jaar niet veranderd.
  • Let op: ook zonder stadspasnummer kan een aanvraag worden ingediend. Een motivatie van de aanvraag is dan verplicht.

Laat een sportieve zomer de aanloop zijn naar een spetterend, coronavrij nieuw sportjaar!Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Amsterdam

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2023 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2023.