Tour de France United en Jeugdfonds Sport & Cultuur

Tour de France United en Jeugdfonds Sport & Cultuur

1 op de 11 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Deze kinderen kunnen niet deelnemen aan sportieve of culturele activiteiten omdat er thuis te weinig geld is. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur steunt deze kinderen tot 18 jaar, gemiddeld €250 per kind, per jaar. Ons fonds heeft landelijke dekking. In 2019 hebben we ruim 80.000 kinderen mee kunnen laten doen. 

Door de coronacrisis hebben meer gezinnen financiële problemen, we verwachten dan ook een toename in het aantal aanvragen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur financiert de structurele deelname aan sportieve en culturele activiteiten voor kinderen die opgroeien in armoede. We werken nauw samen met partners om kinderen alle voorzieningen te kunnen bieden die eraan bijdragen dat kinderen veilig en gezond mee kunnen doen, net als hun leeftijdsgenootjes, zoals een fiets om naar school te kunnen gaan.

Jeugdfonds Sport & Cultuur is één van de goede doelen van de Tour de France United.

Doneer

Tour de France United and Youth Fund Sports & Culture

Tour de France United en Jeugdfonds Sport & Cultuur

One in eleven children in the Netherlands live in poverty. These are children who can’t play sports or attend other cultural activities because there is littly money at home. We support these children up to 18 years old with an average of €250,- per child, per year. Our organization operates nationwide. Thanks to the Youth Fund Sport & Culture more than 80.000 children were able to participate in 2019.

Due to the coronacrisis more families are affected financially which causes an increase in the number of applications for children who need our help.

The Youth Fund Sports & Culture finances the structural participation of sports and cultural activities for children who grow up in poverty. We work closely with our partners to provide all kinds of means needed for a healthy and safe participation for children such as bikes for transportation to school.

The Youth Fund Sports & Culture is one of the charities of the Tour de France United.

Donate

 
Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te sporten.

kinderen en jongeren in 2019 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen.