Jeugdfonds Sport Amsterdam

Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten.

Spelregels

Download
Volg Jeugdfonds Sport Amsterdam op

Contactgegevens

Coördinator(en): Kim Stoutenbeek & Levi Heimans - kim.amsterdam@jeugdfondssport.nl levi.amsterdam@jeugdfondssport.nl
Helpdesk: Voor vragen over aanvragen en betalingen: amsterdam@jeugdfondssport.nl
Aanwezig: Ma t/m vr 09:00 - 17:00u (niet bereikbaar 12:30 - 13:30u)
Email: amsterdam@jeugdfondssport.nl
Telefoon: 06-20074161
Adres: Olympisch Stadion 14, 1076 DE Amsterdam
Donaties op: NL14ABNA0548914869
KvK nummer: 341.17.279
RSIN nummer: 814838303

Bent u al intermediair?

Log in


KOM IN ACTIE

Naar het Actieplatform

Partners

Bestuur

Pim Storm (voorzitter), Joris Oldewelt (penningmeester), Arnoud Taminiau (penningmeester), Diederik Nelissen (bestuurslid sponsoring), Jaap van der Linde (bestuurslid PR en communicatie), Annette van der Poel (bestuurslid intermediairs)

Wat moet je doen?

UW KIND WIL SPORTEN…

…uw kind wil sporten, maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport Amsterdam helpen! Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie en/of sportattributen tot een maximum van € 300 per kind, per sportjaar, voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. U kunt de spelregels downloaden vanaf onze homepage.

U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag doen. Dat wordt gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Om online een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en het Stadspasnummer (achterkant 19 cijfers) of financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan bepaalde criteria die zijn vastgelegd in de spelregels.

Stap 1: Bedenk bij welke sportaanbieder je kind wil sporten en doe eventueel een proefles. Vraag aan de juf of meester van je kind, de buurtsportcoach, de schuldhulpverlener of bij het wijkteam of ze je willen helpen om een aanvraag te doen bij het Jeugdfonds Sport om de contributie te vergoeden. Dit doen zij samen met jou, op de computer.

Stap 2: De juf of meester, de buurtsportcoach, schuldhulpverlener of het wijkteam vertelt je meestal binnen een week of het Jeugdfonds de lessen betaalt.

Stap 3: Betaalt het fonds? Meld je kind dan aan bij de sportaanbieder waar je kind naar toe wil. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de aanbieder.

LET OP: de aanvraag voor vergoeding bij Jeugdfonds Sport zorgt niet automatisch voor aanmelding bij de aanbieder. De aanmelding bij de aanbieder voor uw kind dient u als ouder zelf te doen, eventueel samen met de intermediair.

CONTACT?
Wanneer u een vraag heeft met betrekking tot aanvragen of betalingen, dan kunt u contact opnemen via amsterdam@jeugdfondssport.nl of 06-20074161. Vermeld daarbij het aanvraagnummer van het kind waar de vraag betrekking op heeft.

Ik help een kind

Je komt ze vast regelmatig tegen tijdens je werk: kinderen die niet aan sport doen omdat er thuis te weinig geld is. En dat terwijl het enorm belangrijk is voor kinderen om mee te kunnen doen. De leerprestaties worden beter, hun zelfvertrouwen groeit en ze maken nieuwe vrienden. Gelukkig kan het Jeugdfonds Sport Amsterdam helpen. Wij betalen het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zie jij in je werk regelmatig kinderen uit gezinnen waar thuis niet genoeg geld is om mee te doen? Word dan intermediair!

INTERMEDIAIR WORDEN?
Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. Ziet u in uw werk regelmatig kinderen uit gezinnen waar thuis niet genoeg geld is om te sporten? Word dan intermediair. U hoeft zich slechts één keer aan te melden om als intermediair een aanvraag te kunnen indienen. Wanneer u zich via ons aanvraagsysteem heeft aangemeld, wordt uw aanmelding beoordeeld. Vervolgens ontvangt u een bericht van goed- of afkeuring. Dit kan enige werkdagen in beslag nemen. Als u als intermediair erkend wordt, kunt u simpelweg online uw aanvraag om een bijdrage indienen. Als de  aanvraag goedgekeurd is, wordt de contributie direct aan de sportclub waar het kind wil sporten, overgemaakt.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan bepaalde criteria die zijn vastgelegd in de spelregels.

U BENT AL INTERMEDIAIR
Wat fijn dat u kinderen wilt helpen. Mede dankzij u kunnen kinderen meedoen! Meteen een aanvraag doen? Ga naar het aanvraagsysteem.

CONTACT?
Wanneer u een vraag heeft met betrekking tot aanvragen of betalingen, dan kunt u contact opnemen via amsterdam@jeugdfondssport.nl of 06-20074161. Vermeld daarbij het aanvraagnummer van het kind waar de vraag betrekking op heeft.

 

 

Intermediair worden?

Intermediair word je door je aan te melden bij ons aanvraagsysteem. Als je aan de criteria voldoet, word je erkend als intermediair en kun je aanvragen voor een of meerdere kinderen indienen. Heb je vragen? Neem contact op met de coördinator.

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...