Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Venlo betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muzieklessen, danslessen of scouting.

Voor ouders

Wat moet je doen?

Stap 1. Je kunt zelf geen aanvraag doen. Vraag aan de juf, meester, buurtsportcoach, schuldhulpverlener, medewerker sociaal wijkteam of hij/zij een aanvraag voor je kan doen. Degene die de aanvraag doet, noemen we ‘de intermediair’;

Stap 2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;

Stap 3. De intermediair hoort meestal binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat je dat weten;

Stap 4: Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;

Stap 5: Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Voor intermediairs

Ik help een kind

Je komt ze vast regelmatig tegen tijdens je werk: kinderen die niets aan sport, muziek, dans, theater of beeldende kunst kunnen doen omdat er thuis te weinig geld is. En dat terwijl het enorm belangrijk is voor kinderen om mee te kunnen doen. De leerprestaties worden beter, hun zelfvertrouwen groeit en ze maken nieuwe vrienden. Gelukkig kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Wij betalen het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zie jij in je werk regelmatig kinderen uit gezinnen waar thuis niet genoeg geld is om mee te doen? Word dan intermediair!

Intermediair worden?

Intermediair word je door je aan te melden bij ons aanvraagsysteem. Als je aan de criteria voldoet, word je erkend als intermediair en kun je aanvragen voor een of meerdere kinderen indienen. Heb je vragen? Neem contact op met de coördinator.

Volg ons op

Contactgegevens

Coördinator(en): Riet Goosen
E-mailadres: venlo@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon: 06-54787379 Helpdesk: Vragen over het aanvragen van een bijdrage voor sport- en/of cultuuractiviteiten; contributie/cq.lesgelden; donaties en overige Venlose fondsen (Kindpakket)
Aanwezig: Telefonisch bereikbaar op maandag-dinsdag-woensdag en vrijdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur. U kunt ook een whatsapp sturen naar 06-54787379.

Adres: Knoopkruid 3, 5931 SL Tegelen (Postadres)
Donaties op: NL54RABO0131971948
KvK nummer: 12065939
RSIN nummer: 817779759


Ben je al intermediair?

Log in Aanmelden

Spelregels

Download hier de spelregels

Download

Bestuur

Peter Freij (Voorzitter), Mat Bours (Penningmeester), Ben Janssen (Secretaris), Gerrit Schuurs (Bestuurslid, portefeuille: Fondsenwerving), Hans Oostdam (Bestuurslid, portefeuille: Projecten)

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft.

Het indienen van een klacht gaat als volgt.

Artikel 1 Definitie
Een klacht is een schriftelijke uiting van een instelling, organisatie, bedrijf of persoon, gericht aan de directie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur of aan de coördinator van een van de lokale fondsen, waarin deze zijn of haar beklag doet over het beleid dan wel een gedraging van het betreffende fonds.

Artikel 2 Doel
Deze procedure heeft ten doel een algemene handelwijze vast te leggen voor het behandelen van alle klachten die bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur binnenkomen.

Artikel 3 Registratie
Van elke klacht wordt door het Jeugdfonds Sport & Cultuur op een klachtenformulier de volgende informatie geregistreerd:
•    datum dat klacht binnenkomt;
•    op wat voor manier komt de klacht binnen;
•    naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres van de klager;
•    relatie klager met het fonds;
•    type en omschrijving van de klacht;
•    omschrijving van de door het Jeugdfonds Sport & Cultuur te ondernemen actie en datum van definitieve afhandeling.

Artikel 4 Afwikkeling
De klacht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, schriftelijk worden beantwoord.
Indien de klacht niet binnen de termijn van drie weken kan worden afgehandeld c.q. beantwoord, zendt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de klager binnen deze termijn een ontvangstbevestiging en noemt een redelijke termijn waarbinnen antwoord tegemoet kan worden gezien.
De klachten over lokale fondsen worden door het Jeugdfonds Sport & Cultuur doorgestuurd en door het betreffende lokale fonds behandeld.

Artikel 5 Beroep
Indien de klager te kennen geeft geen genoegen te nemen met de beantwoording van zijn klacht, wordt de klacht in handen gegeven van het bestuur van het betreffende fonds.
Het bestuur handelt de klacht verder af door tenminste telefonisch contact op te nemen met de klager en, al naar gelang van de bevindingen, hetzij de klager uit te nodigen voor een gesprek hetzij de klacht verder schriftelijk af te doen.

Artikel 6  Evaluatie
Tenminste twee maal per jaar wordt een overzicht gemaakt van de aard en de omvang van de klachten. Voor zover nodig treft de directeur resp. de coördinator naar aanleiding van dit overzicht maatregelen om nieuwe klachten te voorkomen. Aan het bestuur wordt mededeling gedaan van het overzicht en de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

Wilt u na het lezen van deze klachtenprocedure een klacht indienen, mail dan uw klacht naar de coördinator van het betreffende lokale fonds, mail naar info@jeugdfondssportencultuur.nl of stuur een brief naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur t.a.v. de directie, Vliegtuigstraat 6F, 1059 CL Amsterdam.

Gaat uw klacht over een lokaal fonds, vermeld dan duidelijk de naam van het lokale fonds.

Wij werken samen met

Wist je dat?

Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij ons.

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een cultuurclub.