Wij kunnen het niet alleen!

Voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur is samenwerking met publieke en private partners op lokaal en landelijk niveau heel belangrijk. Door meerjarige samenwerking met de publieke sector, partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke partners, sportbonden en culturele instellingen kunnen er concreet meer kinderen geholpen worden. Zo wordt de verantwoordelijkheid voor kwetsbare kinderen breed gedragen en werken we samen aan een betere toekomst voor kinderen en dus voor de samenleving.

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen kregen in 2017 de kans om te sporten

kinderen kregen 2017 de kans om te dansen, muziek te maken, schilderen...