Onze mensen

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland pagina

Gelderland | 20 juni 2022

Onze mensen

Lokaal aanspreekpunt Anne Ebbers: “Snel bereikbaar zijn en goede bekendheid zijn belangrijk”

Elke gemeente die bij het Jeugdfonds is aangesloten heeft een lokaal aanspreekpunt. Die is het eerste contact voor ouders, intermediairs, sportverenigingen, cultuuraanbieders en de gemeente. In de rubriek ‘Wie zijn onze lokale aanspreekpunten?’ stellen wij deze toppers aan je voor aan de hand van een aantal vaste vragen. Dit keer Anne Ebbers, lokaal aanspreekpunt in de gemeente Oost Gelre.

Vertel eens wat over jezelf?

Ik ben vakleerkracht bewegingsonderwijs op een integraal expertise kindcentrum het Gele Park. En vanuit de gemeente vervul ik een rol als sportcoach om het beleid van sportakkoord een stukje uit te voeren in de verbinding van onderwijs, sportaanbieders én bewegen.

Wat doe je als lokaal aanspreekpunt?

Ik zorg ervoor dat de sociale wijkteams, onderwijs, kinderopvang, sportaanbieders en hulpverlening op de hoogte zijn van de regeling door langs te gaan, mailtjes te sturen én het gesprek op momenten aan te gaan. Vaak zijn er veel vragen over het Jeugdfonds Sport & Cultuur én veel instanties kennen ons nog niet. De gemeente werkt nu al wel met het Jeugdfonds, maar veel betrokken partijen zijn niet op de hoogte. Ik zoek ook de media op en ik heb een telefoonnummer waar mensen naar kunnen bellen en appen. Je merkt dat mensen makkelijker vragen stellen als ze een gezicht en een nummer hebben. Soms is het alleen al doorverwijzen naar de juiste hulpverlener, maar vaak kan ik ook wel een aanvraag doen. En ik werf intermediairs. Die vind je niet vanzelf, daarin speel ik een belangrijke rol.

Waarom is een lokaal aanspreekpunt binnen een gemeente belangrijk?

Er zijn altijd veel vragen. Wanneer voldoe je aan de eisen, hoe werkt zo’n aanvraag? Wat nu als ik een uitkering heb omdat ik ben afgekeurd, mag het dan wel? Hoe doe je dat met een zwemdiploma én wat zijn dan de mogelijkheden? Deze vragen stel je niet zomaar aan iedereen. Vooral nu alles duurder word, er veel kosten worden gemaakt is het belangrijk dat men weet van deze regeling. Bekendheid én snel bereikbaar zijn, zijn dan belangrijk merk ik.

Waarom is sport en cultuur zo belangrijk voor kinderen?

Als je vrijetijdsbesteding zoals sport of cultuur opneemt in je levensstijl op jonge leeftijd wordt het een belangrijk onderdeel van je opvoeding. Het is normaal om je er voor in te zetten en dat betaalt zich terug op latere leeftijd. Je maakt deel uit van een groep, je mag jezelf zijn én het is naar eigen keuze. Je leert veel op bewegen (grove en fijne motoriek) maar ook om emoties te uiten, vriendschappen op te bouwen etc. In het klein leer je sociale vaardigheden toe te passen die je weer in je hele leven kan gebruiken. Dat iedereen een vrijetijdsbeleving heeft ongeacht geld, achtergrond of voorkeur, dat is mijn missie. Je bent wie jij wil zijn en dat kan je ontdekken door te doen én met plezier.

Heb je nog tips voor andere lokale aanspreekpunten? Of voor intermediairs?

Wees open, neem de tijd voor een gesprek en luister, maar durf ook door te vragen. Doe wat je zegt én zeg wat je doet.

Wat is jouw wens voor de toekomst?

Dat sport en cultuur iets normaals is net als rekenen en taal. Dat het voor iedereen even toegankelijk is.

Heb je een vraag aan Anne? Mail naar: Anne.Ebbers@paraatscholen.nl

Lees meer verhalen Lees meer verhalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Gelderland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.