Ook voor kinderen uit het speciaal onderwijs

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Special Heroes Nederland werken samen om zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs structureel, in hun vrije tijd deel te laten nemen aan sport- en cultuuractiviteiten.

Special Heroes Nederland merkt binnen het speciaal onderwijs dat er veel gezinnen zijn waar kinderen en jongeren niet kunnen doorstromen naar een sport- en/of cultuurvereniging, omdat er thuis te weinig geld is. Met het financiële steuntje in de rug dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan aan deze gezinnen bieden, kunnen zij dat wel.

Kijk voor meer informatie op de site van Special Heroes.




Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...