Samenwerking Special Heroes en Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Special Heroes Nederland zijn een samenwerking aangegaan om zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs structureel, in hun vrije tijd deel te laten nemen aan sport- en cultuuractiviteiten bij een aanbieder.

Special Heroes Nederland merkt binnen het speciaal onderwijs dat er veel gezinnen zijn waar kinderen en jongeren niet kunnen doorstromen naar een sport- en/of cultuurvereniging, omdat er thuis te weinig geld is. Met het financiële steuntje in de rug dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur dan aan deze gezinnen bieden, kunnen zij dat wel.

Kijk voor meer informatie op de Special Heroes pagina.
Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen opgroeit in armoede

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...