Sport & Cultuur | Veelgestelde vragen | Raad van Toezicht | Comité van Aanbeveling | Raad van Advies


Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Meedoen = meer kansen!

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2017 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur zo’n 70.000 kinderen mee laten doen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur vraagt niet actief donaties aan bij particulieren, wel bieden wij de mogelijkheid tot donatie en/of het aanmaken van een particuliere, fondsenwervende actie middels ons Actieplatform.

Contact

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur of het doen van een aanvraag in je eigen gemeente? Ga naar ‘Zoek een fonds bij jou in de buurt’ en typ je postcode of gemeente in. Op de pagina van het fonds in je eigen gemeente, vind je de spelregels en de contactgegevens van de coördinator.

Vragen over een aanvraag voor een kind, facturen van contributies en waardebonnen of de aanmelding als intermediair? Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur bij jou in de buurt.

Landelijk bureau

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur
Vliegtuigstraat 6F
1059 CL Amsterdam

Alleen voor algemene vragen aan het landelijk bureau:

t 020 695 78 48
e info@jeugdfondssportencultuur.nl

RSIN-nummer: 812389025
KvK nummer: 34192455
IBAN nummer: NL26 INGB 0000 0052 75

Veelgestelde vragenKom ik in aanmerking voor een bijdrage?

U komt in aanmerking voor een bijdrage als u een inkomen op minimum niveau hebt. Dat kan zijn doordat u een uitkering hebt, als ZZP’er niet genoeg inkomsten heeft of hoge lasten heeft waardoor er weinig overblijft.

Waar is het Jeugdfonds Sport & Cultuur actief?

We zijn actief in 248 gemeenten in alle provincies en er komen steeds meer gemeenten bij. Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners hebben meestal een zelfstandig Jeugdfonds Sport & Cultuur, gemeenten met minder dan 100.000 inwoners zijn meestal aangesloten bij een provinciaal fonds.

Er is geen Jeugdfonds Sport & Cultuur in mijn gemeente, wat nu?

Neem dan contact op met de coördinator van het Jeugdfonds Sport & Cultuur in je provincie. Meestal is er wel een oplossing. Je vindt de contactgegevens op de provinciale websitepagina van het fonds.

Waar komt het geld vandaan?

De Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur is een publiek/privaat fonds. De basis wordt gelegd door gemeentelijke middelen uit het armoedebeleid aangevuld met middelen van private fondsen, sponsors en donateurs. Kijk voor een volledig overzicht op onze partnerpagina.

Wat valt er onder sport en onder cultuur?

Onder sport valt:
We werken met sportverenigingen die zijn aangesloten bij de door NOC*NSF erkende sportbonden. Daarnaast kunnen stedelijke en provinciale fondsen afspraken maken met eventuele andere lokale sportaanbieders:

Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
Verdedigingssport (judo, karate, boksen, div. verdedigingssporten)
Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
Racketsport (tennis, badminton, squash)
Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)

 

Wat valt er onder cultuur?

Dans (ballet, streetdance, hiphop, showmusical, jazz, tap, modern, volksdansen)
Muziek (o.a. viool, cello, blaasinstrument, drums, zingen, koor)
Theater (toneel, musical, stand up)
Overige (o.a. DJ, VJ, rap)Directeur

Monique Maks is directeur/bestuurder van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

“Juist kinderen die opgroeien in armoede, en dat zijn er in Nederland anno 2018 nog altijd 378.000, hebben een extra steuntje in de rug nodig”, zegt Monique. “Dat steuntje in de rug biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wij betalen het lesgeld/contributie voor de sportclub, muziekles, hiphop klas, tekenles, leren rappen of DJ’en. Zodat alle kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden, de kans krijgen nieuwe vriendschappen te sluiten, kortom: hun leefwereld te vergroten. Dankzij landelijke dekking kunnen kinderen in heel Nederland mee doen. Onze provinciale en stedelijke fondsen kennen de lokale situatie goed en doen in de haarvaten van de samenleving hun werk.

In 2017 hebben we ruim 70.000 kinderen kansen kunnen geven. Steeds vaker gebeurt dat in samenwerking met onze partners Leergeld, Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zorgen we ervoor dat kinderen toegang hebben tot een breed pakket aan voorzieningen: van voetbal tot een verjaardagsfeestje.

Uiteraard kunnen we het niet alleen. Daarom zij we erg blij met de steun van het Rijk, de gemeenten, onze intermediairs, partners en de vele vrijwilligers. Zij maken het mogelijk dat alle kinderen mee kunnen doen. En: meedoen = meer kansen!”

 Raad van toezicht

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit personen die vanuit verschillende achtergronden hun kennis en expertise beschikbaar stellen. Zij delen de maatschappelijke betrokkenheid voor jeugd, sport en cultuur. Zij hebben tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend.Comité van aanbeveling

Voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het Comité van Aanbeveling zeer belangrijk om een zo breed politiek draagvlak te verkrijgen en daardoor publieke betrokkenheid te realiseren. Alle leden van het Comité zijn actief in de landelijke politiek. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen.Raad van advies

De Raad van Advies ondersteunt het Jeugdfonds Sport & Cultuur door strategisch advies te geven op thema’s die van belang zijn voor de ontwikkeling van het fonds zoals bijvoorbeeld sport, jeugd, armoedebestrijding, fondsenwerving, communicatie en media, good governance goede doelen organisaties. De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen.Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...