Veelgestelde vragen van ouders én intermediairs

Zoekt u informatie of wilt u een aanvraag doen? Lees dan eerste de veelgestelde vragen voor Haarlem en Zandvoort door. Met de juiste gegevens kan uw aanvraag sneller worden verwerkt. Ouders kunnen zelf géén aanvraag doen.

Een aanvraag kan alleen gedaan worden via een ‘intermediair’. Dat is bijvoorbeeld een leraar op school, een Sociaal Wijkteam, een buurtsportcoach, Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties of de huisarts. Mensen die in vertrouwen met uw verhaal en gegevens om gaan.

1. Hoe werkt het?

2. Een aanvraag doen

3. Betaling aan de club/vereniging

4. Club of vereniging kiezen

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag, mail dan naar administratie.haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl

 Meer nieuws

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...