Veelgestelde Vragen van ouders én intermediairs

 

 

 

 

Zoekt u informatie of wilt u een aanvraag doen? Lees eerst deze informatie door. Met de juiste gegevens kan uw aanvraag sneller worden verwerkt.
Volgorde van vragen: 1. Hoe het werkt en aanvragen,  2. Betaling aan de club, 3. Club kiezen

NB. Wanneer we het woord ‘club’ gebruiken, bedoelen we ook de ‘vereniging’ of de ‘leraar of school die de sport of cultuurles geeft’.

> 1. Hoe het werkt en aanvragen 

Waarmee moet ik rekening houden als ik een aanvraag wil doen voor mijn kind?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem houdt voor Haarlemse en Zandvoortse aanvragen dezelfde Spelregels aan. De gegevens die wij nodig hebben staan vermeld in de ‘Ouderkaart’, die u van tevoren invult. Deze documenten ‘Spelregels’ en ‘Ouderkaart’ vindt u ook onderin de website direct naast dit document.

Wanneer krijg ik een bijdrage van het Jeugdfonds voor de lessen?
Heeft u een Haarlem of Zandvoort Pas, dan kunnen we bijdragen in de kosten en de aanvraag snel verwerken. Wij ontvangen subsidie van de Gemeente voor ouders met een bepaald totaalinkomen. De Pas bevestigt dat uw inkomen aan die eisen voldoet. Ontvangt u geen uitkering of zit u niet in de schuldsanering, dan ontvangt u niet automatisch een Pas, maar dan kan het toch zijn dat uw inkomen aan de eisen voldoet. Zelf een Haarlem of Zandvoort Pas aanvragen is zeer de moeite waard. Het kan via: https://www.haarlem.nl/haarlempas/ of https://www.zandvoort.nl/inwoners-en-ondernemers/producten-en-diensten-op-alfabet/zandvoortpas/. Op deze webpagina’s leest u alle inkomenseisen. De hoogte van uw inkomen mag in 2019 niet hoger zijn dan: E 1671,- voor een 2-oudergezin of E 1246,- voor een 1-oudergezin. In 2020 worden de inkomensgrenzen weer iets naar boven bijgesteld.

Komt u niet in aanmerking voor een Pas, omdat uw totale inkomen te hoog is, dan kan het Jeugdfonds in bijzondere gevallen een uitzondering maken en uit – beperktere – middelen het lesgeld betalen. Daarvoor hebben we meer informatie van u nodig, zoals: hoeveel te hoog uw inkomen is, hoeveel kinderen u onderhoudt, of er sprake is van bijzonderheden met betrekking tot uw kind, binnen uw gezin, schulden, etc. Dit kunt u doorgeven via de intermediair. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Bel ons dan gerust tijdens de onder contactgegevens aangegeven werktijden.

Hoeveel aanvragen mag ik doen?
Met een Haarlem Pas of een Zandvoort Pas mag u voor uw kind momenteel per jaar 2 aanvragen doen: 1x voor sport en 1x voor cultuur. 2x Sport of 2x cultuur mag niet. Bijvoorbeeld mag uw kind op: voetbal én gitaarles.
Een uitzondering maken we voor zwemmen. Naast zwemmen mag uw kind nog 1x sport of 1x cultuur aanvraag doen. Naast zwemmen mag uw kind bijvoorbeeld op voetbal of gitaarles.

Zie ook onderin dit document: ‘Hoe kies ik een club’ en ‘Waar moet ik opletten bij zwemlessen’.

Wanneer moet ik de aanvraag doen?

Op tijd. De behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld 3 weken. Het zou vervelend zijn als uw kind al bezig is met de lessen en u toch geen bijdrage kunt krijgen.

Mogen ouders of de club zelf een aanvraag doen?
Nee, de aanvraag kunt u alleen doen via een intermediair, dat is bijvoorbeeld een leraar op school, een Sociaal Wijkteam, een buurtsportcoach, Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties of de huisarts.
Mensen die in vertrouwen met uw verhaal en gegevens om gaan. Hieronder vindt u de lijst van 2017, maar er hebben zich alweer nieuwe intermediairs aangemeld.

Welke informatie heeft de intermediair van mij nodig?
Als u de vragen op de ‘Ouderkaart van tevoren invult en met uw Haarlem of Zandvoort Pas nummer aan de intermediair geeft, kan de aanvraag worden gedaan.

Tot wanneer kan ik een aanvraag te doen?
U kunt geen aanvraag met terugwerkende kracht indienen, bijvoorbeeld wanneer het al laat in het seizoen is en u al betaald heeft.

Krijg ik het geld van het Jeugdfonds?
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, maakt het Jeugdfonds het lesgeld rechtstreeks over aan de sportschool of de dans-, muziek-, teken- of zangschool of aan de winkel waar de kleding en materialen worden gekocht. We betalen nooit uit aan ouders.

Hoeveel betaalt het Jeugdfonds maximaal voor mij?
Voor sport is het maximum bedrag € 225, voor cultuur (dat is bijvoorbeeld dansen, zingen, muziek maken, tekenen) betaalt het Jeugdfonds maximaal € 450. Dit is inclusief een eventuele waardebon voor kleding en materiaal.

Moet ik ook zelf betalen?
Er zijn vaak verschillende aanbieders met verschillende tarieven voor de sport- of cultuurlessen die uw kind kiest. Het is goed om te kijken of de lessen betaalbaar voor u zijn. Immers betaalt het Jeugdfonds per kind per jaar niet meer dan € 225 voor Sport en niet meer dan € 450 voor Cultuur (dansen, muziek, tekenen, zingen). Meer aanvragen heeft weinig zin en vertraagt bovendien uw aanvraag. Als de lessen duurder zijn, moet u de rest zelf bijbetalen.

Betaalt het Jeugdfonds naast het lesgeld ook de benodigde kleding, materialen of instrumenten?
Ja, als het lesgeld minder is dan het maximum bedrag, kunt u om een waardebon vragen voor ten hoogste € 85. Bijvoorbeeld: we vergoeden voor sport maximaal € 225,-. Als de lessen € 160 kosten, dan heeft u voor de waardebon nog € 65 over. De rest van uw aankoop in de winkel moet u zelf bijbetalen. Kost de sport € 225 of de cultuurlessen € 450 dan kunt u geen waardebon aanvragen.

Op de waardebon vermelden wij wat u van het bedrag wilt kopen en waar u de bon wilt inleveren.
De intermediair kan in het aanvraagsysteem zien met welke winkeliers wij samen werken. Handig is het om van tevoren in de winkel te kijken of ze verkopen wat u nodig heeft en in de juiste maat. Ook wordt zwemkleding in de winter alleen in speciaalzaken verkocht. De waardebon is maar een paar maanden geldig.

> 2. Betaling aan de club

Wie betaalt aan de club?
Ouders krijgen het geld niet rechtstreeks van het Jeugdfonds. Als de aanvraag is goedgekeurd, vragen we de club om ons een rekening te sturen. Is het lesgeld meer dan € 225 voor sport of € 450 voor cultuur, dan moet u de rest zelf aan de club bijbetalen.

Ik heb een rekening van de club gekregen, maar er loopt een aanvraag bij het Jeugdfonds
U weet pas of het Jeugdfonds de lessen betaalt, als uw aanvraag is goedgekeurd. Doe daarom uw aanvraag op tijd. Bij een lopende aanvraag: kunt u het best in overleg met de club even afwachten of de aanvraag wordt goedgekeurd. Bij een goedgekeurde aanvraag: Als de rekening per ongeluk aan u wordt toegestuurd, kunt u de club vragen ons alsnog een rekening te sturen en hoeft u iig niet het goedgekeurde bedrag te betalen. Bij een afgekeurde aanvraag betaalt u uiteraard zelf.

Ik heb de rekening zelf gekregen en al betaald. Krijg ik het geld van het Jeugdfonds terug?
Heeft u betaald, nét voordat of terwijl uw aanvraag werd goedgekeurd, dan betalen wij – na ontvangst van een rekening van de club – de rekening alsnog, maar moet u zelf uw geld aan de club terugvragen.

Hoe lang betaalt het Jeugdfonds en kan ik de aanvraag elk jaar verlengen?
Het Jeugdfonds betaalt voor een periode van 12 maanden. Elk jaar moet u de intermediair vragen om per de einddatum opnieuw een aanvraag te doen. Iedere aanvraag wordt opnieuw beoordeeld.

> 3. Club kiezen

Hoe kies ik een club of vereniging?
Vaak is het zo dat kinderen activiteiten willen doen die hun vriendjes ook doen. Dat helpt bij de motivatie, maar het betekent niet automatisch dat de activiteit bij uw kind past. Wij vinden het belangrijk dat uw kind de activiteit volhoudt. Wij betalen direct voor een heel jaar en als dat geld niet helemaal wordt gebruikt, dan hadden we er andere kinderen mee kunnen helpen. Het is zonde om geld te verspillen. Vraag aan uw kind welke activiteit hij leuk vindt en waarom. Kijk op internet welke clubs dit aanbieden. Een club in de buurt is handig voor vervoer, maar ook omdat uw kind dan in zijn eigen sociale omgeving is en met nieuwe vriendjes makkelijk kan afspreken. Denkt u dat uw kind talent heeft, dan overweegt u misschien eerder om een club met hoge kwaliteit aanbod te kiezen. U kiest de club voor een jaar en kunt daarna alsnog een andere club kiezen. Belangrijkst is het misschien wel dat uw kind met plezier naar een club gaat, zich er op zijn gemak voelt. Eventueel kunt u de club vragen om een of meer proeflessen.

Sporten uitproberen met de SportPas van SportSupport Haarlem of van Team Sportservice Zandvoort
Via de Haarlem Sportpas https://www.sportpas.nl/haarlem/haarlemenomgevingjeugd/home en via de Zandvoort Sportpas https://heemstede-zandvoort.inschrijventeamsportservice.nl/ mag uw kind tegen een kleine vergoeding een sport uitproberen. Pas als het bevalt, doet u de aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze  sportpassen zijn niet van het Jeugdfonds, maar van samenwerkingspartners die u en uw kind kunnen helpen besluiten voor welke sport u uiteindelijk een aanvraag wilt doen.

Waar moet ik op letten als mijn kind wil zwemmen?
Ga voor uw keuze voor een zwemvereniging naar een zwembad in de eigen buurt voor informatie. Meestal geven binnen één zwembad verschillende zwemverenigingen les. Er is nogal verschil in het lesgeld dat zij vragen voor zwemmen, variërend van nog geen € 200 per jaar tot ca € 750,- met diploma-garantie. Vraag de tarieven na bij de zwemverenigingen. Wij kunnen maximaal € 225,- per jaar voor lesgeld vergoeden. De rest zult u zelf moeten bijbetalen. Belangrijk bij de keuze voor een zwemvereniging is dat u die kosten kunt dragen.
De meeste zwemverenigingen hebben wachtlijsten. Kinderen worden er ingeschreven en dan duurt het een tijd (in enkele gevallen maanden) voor het kind een oproep krijgt om te beginnen met lessen. Wij nemen de aanvraag nog niet aan als het kind nog niet ingeschreven is bij de zwemvereniging of als het kind nog op de wachtlijst staat en er nog geen precieze startdatum voor het kind bekend is.

Heeft u geen antwoord gevonden op uw vraag, mail hem dan naar administratie.haarlem@jeugdfondssportencultuur.nl

 Meer nieuws

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2017 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...