nieuws

25 januari 2023

Vacature: Projectmanager Game Change (24u per week – 12 mnd)     

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de club. Kinderen mogen namelijk niet de dupe zijn van de financiële thuissituatie. Sport en cultuur helpen een kind om zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen en dragen bij aan een kansrijke toekomst. In 2022 hebben ruim 77.000 kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sport- of cultuurclub met hulp van het Jeugdfonds.

Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft een landelijk bureau in Amsterdam en 26 stedelijke en provinciale fondsen door heel Nederland. Zij werken nauw samen met 232 gemeenten en 8.000 intermediairs, die de aanvragen voor de kinderen doen. Het fonds is publiek en privaat gefinancierd en de totale omzet is rond € 26 mln.

Verandertraject Game Change

In 2021 en 2022 heeft het Jeugdfonds met vele interne en externe stakeholders (overheid, onderwijs, sport- en cultuur sector, intermediairs, ouders, onderzoeksinstellingen etc.) een Game Change-traject ingezet onder leiding van een extern bureau (TwynstraGudde). Het doel van dit traject was om goed te kijken naar de toekomstbestendigheid van onze missie, werkwijze, organisatie etc. mede met het oog op de impactvolle economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Uit alle input is een aantal Game Changers/veranderopgaven gedestilleerd voor de komende jaren, welke ook aansluiten op de nieuwe en bestaande accenten van het Rijksbeleid. Een nieuwe meerjaren Agenda 2023+ is in de maak en een aantal veranderopgaven zijn al opgenomen in het Jaarplan 2023.

Jouw opdracht:

 • Je werkt het plan uit voor de Game Change opgaven 2023, op basis van het Jaarplan;
 • Je ontwikkelt de projectorganisatie structuur voor de Game Change opgaven en stuurt deze aan in verschillende project- en werkgroepen met collega’s van landelijk bureau en lokale fondsen;
 • Je bereidt de verschillende werkgroepen voor en faciliteert deze;
 • Je implementeert, coördineert en werkt mee aan de uitvoering van een aantal Game Changers/veranderopgaven;
 • Je draagt zorg voor de communicatie rondom de voortgang;
 • Je zorgt voor inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages in het Strategisch Beraad en ten behoeve van de Raad van Toezicht;
 • Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor de programmering in het kader van de verandertraining voor de organisatie met een extern trainingsbureau;
 • De opdracht valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder.

Wij vragen:

 • Universitair werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van (verander)programma’s, project- en/of programmamanagement;
 • Planmatig werken;
 • Mensen betrekken, verbinden, stimuleren en inspireren;
 • Ondernemerschap;
 • Stuurt op hoofdlijnen en details en is in staat de vertaling naar de praktijk te maken;
 • Doel- en resultaatgericht, hands-on;
 • Verbindend, netwerker;
 • Open, toegankelijk, enthousiasmerend en communicatief.

Dit bieden we:

 • Een baan bij een betrokken en informele non-profit organisatie waar snel geschakeld wordt;
 • Leuke collega’s, die je met open armen welkom heten;
 • Een marktconform salaris;
 • De (inhuur)opdracht is in eerste instantie voor 24 uur per week voor de duur van 12 maanden.

Enthousiast?

Graag ontvangen we via sollicitatie.nederland@jeugdfondssportencultuur.nl jouw sollicitatie voor donderdag 16 februari 2023, voorzien van een recent cv en motivatie waarom jij de juiste persoon bent voor deze opdracht.

Wij maken een selectie en nodigen kandidaten uit voor een eerste gesprek dat zal plaatsvinden dinsdag 21 februari 2023. Idealiter start je bij ons op korte termijn.

Meer weten? Sjoerd Gallmann vertelt je graag meer over deze functie. Hij is bereikbaar op 0612064425  of via sjoerd.gallmann@jeugdfondssportencultuur.nl.

Wij vinden een diverse en inclusieve organisatie belangrijk. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Iedereen die zijn talenten wil inzetten om onze doelstellingen te realiseren krijgt de ruimte om dat te doen, ongeacht gender, leeftijd, afkomst of geaardheid.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Lees meer nieuws

Wist je dat?

Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij ons.

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een cultuurclub.