nieuws

8 augustus 2019

Vacature: Nieuw lid Raad van Toezicht

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Gezocht word naar een lid met een marketing/communicatie/commercieel profiel.

Voetbal Jeugdfonds Sport & CultuurHet is een cijfer waarvan je schrikt: 1 op de 9 kinderen in Nederland (378.000) groeit op in een gezin waar te weinig geld is om de contributie van een sportclub of creatieve lessen te betalen. Het is een onthutsend cijfer, zeker als je beseft dat juist sport en creativiteit kinderen de mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen, ontplooien, te leren of soms ook te vergeten.

Iedereen moet kunnen meedoen. Dat is de opdracht van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wij geven jaarlijks meer dan 70.000 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans ook mee te doen aan sport en cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie van de sportvereniging en de sportattributen, of de hiphop, gitaarlessen en materiaal.

Onze organisatie bestaat bij de gratie van subsidies, fondsen en sponsoring. Door deze geldstromen kunnen we heel veel kinderen een kans bieden. Maar we zijn er nog lang niet.

Hoe functioneert de organisatie?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een goed doel met een uitgekiende en kostenefficiënte formule. Onze stichting werkt met een klein bureau in Amsterdam, een efficiënt aantal professionals en vele vrijwilligers overal in het land. Onze Stichting ondersteunt en faciliteert op dit moment ruim 45 aangesloten fondsen in het land die samenwerken met ruim 250 gemeenten en vele maatschappelijk partners.

Jeugdfonds Sport & Cultuur is publiek/privaat gefinancierd (80%-20%). Het Rijk, gemeenten, bedrijvenpartners en fondsen dragen bij. In totaal is de omzet rond de € 20 miljoen. In samenwerking met publieke – en private partners worden er vernieuwende sport en cultuurprojecten opgezet om de toegang tot sport en cultuur voor kinderen te vergemakkelijken. Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft de ANBI-status en CBF-erkenning.

Waar zijn wij naar op zoek?

Vanwege het aflopen van een bestuurstermijn is er een positie vrijgekomen in de Raad van Toezicht. We zoeken een nieuwe toezichthouder met kennis, ervaring en een netwerk op het terrein van marketing, communicatie, fondsenwerving en sponsoring. Iemand die inspireert en zijn kennis en netwerk wil inzetten voor alle kinderen in Nederland die willen sporten of spelen, of het nu met een bal is of op een viool.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland zoekt een betrokken en enthousiast Lid voor de Raad van Toezicht met een marketing/communicatie/commercieel profiel. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen en vergadert gemiddeld vier keer per jaar onder leiding van Kees Jansma. Daarnaast is er een inhoudelijke- en auditcommissie waar leden van de Raad van Toezicht in participeren.

Wat verwachten wij van het nieuwe lid van de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Deze toezichthoudende rol houdt onderstaande algemene taken in, die tezamen de kern van de verantwoordelijkheid weergeven:

  • het houden van toezicht op de realisering van het doel van de stichting, op de algemene financiële situatie en risicobeheersing, alsmede op het intern en extern functioneren van het bestuur;
  • het zijn van werkgever van het bestuur. De raad van toezicht is belast met de benoeming van het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht;
  • het gezamenlijk als team fungeren als klankbord van het bestuur en het adviseren van het bestuur;
  • het vervullen van haar overige statutair toebedeelde taken. Hiertoe behoren onder meer het goedkeuren van een aantal besluiten van het bestuur. Zoals het goedkeuren van de begroting, jaarrekening, jaarverslag en (meerjaren)beleidsplan.

Van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij oog heeft voor de zelfstandige positie en bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur.

We zoeken een lid voor de Raad van Toezicht met:

  • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van marketing, communicatie, fondsenwerving, sponsoring, commercie/sales, media;
  • affiniteit met sport en/of cultuur en een warm hart voor ons goede doel;
  • een relevant netwerk (bedrijfsleven, fondsen, media);
  • een bestuurlijk profiel en onbesproken gedrag.

Ervaring als toezichthouder is een pré. De Raad van Toezicht waarborgt diversiteit in het bijzonder met aandacht voor leeftijd, achtergrond en geslacht.

Inschatting tijdsbesteding: 8 uur per maand. De functie is op basis van vrijwilligheid.

Procedure en inlichtingen

U kunt uw sollicitatie onder vermelding van Lid RvT per e-mail sturen aan sollicitatieRvT@jeugdfondssportencultuur.nl , t.a.v. Kees Jansma, voorzitter Raad van Toezicht. De sluitingsdatum is maandag 9 september 2019. Voor nadere informatie met betrekking tot de functie kunt u contact opnemen met Monique Maks (directeur/bestuurder), monique.maks@jeugdfondssportencultuur.nl, tel: 06- 55131151.

Meer over Jeugdfonds Sport & CultuurLees meer nieuws

Wist je dat?

Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij ons.

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2021 via ons lid van een cultuurclub.