Naar Jeugdfonds Sport Utrecht pagina

Utrecht | 14 januari 2019

Vacature bestuurslid Marketing & Sponsoring (vrijwillig)

Jeugdfonds Sport Utrecht zoekt een echte doener op het gebied van marketing en sponsoring, die samen met onze coördinator en bestuursleden aan de slag gaat om een grotere bekendheid voor het fonds te creëren en die zich daarbij focust op fondsenwerving. Daarmee kunnen we namelijk meer kinderen bereiken en meer kinderen laten sporten!

Het Jeugdfonds Sport Utrecht betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Taken / activiteiten

Het bestuurslid Marketing & Sponsoring:

• stuurt en ondersteunt de coördinator van het Jeugdfonds Sport Utrecht op het gebied van marketing- en sponsoringsactiviteiten;
• komt i.s.m. de coördinator tot marketing- sponsoringsacties in de gemeenten waar wij actief zijn; en
• coördineert de inzet van de overige bestuursleden bij marketing- en sponsoringsactiviteiten.

De verwachte tijdsbesteding is 3 uur per week (kan per week verschillen).

Profiel

• Je hebt een opleiding op het gebied van en/of minimaal enkele jaren ervaring met marketing en sponsoring.
• Je hebt ervaring met projectmatig werken en coördineren van projecten.
• Je wordt enthousiast van het vormgeven van strategie, campagnes, media, etc.

En natuurlijk heb je affiniteit met onze doelstelling om zoveel mogelijk kinderen die dat willen te laten sporten.

Geïnteresseerd?

Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar als bestuur een afspiegeling van de provincie Utrecht te zijn met al haar aanwezige verschillen. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie neem je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Mail uiterlijk 1 februari 2019 met onze voorzitter Wiesje van der Weide via arianne.niks@jeugdfondssportencultuur.nl o.v.v. ‘vacature bestuurslid marketing & sponsoring’.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport Utrecht

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur

kinderen groeit op in armoede

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te sporten

kinderen en jongeren in 2018 de kans kregen om te dansen, muziek te maken, schilderen...