nieuws

Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland pagina

Flevoland | 24 maart 2022

Vacature: Bestuurslid Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met te weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, scouting, judo, theater les of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie/ het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2020 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur landelijk 70.962  kinderen mee laten doen.

Onze missie is: iedereen moet kunnen meedoen

Dat is de opdracht van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland. Wij geven jaarlijks meer dan 900 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans ook mee te doen aan sport en cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie van de aanbieders en vergoeden in bepaalde gevallen (een deel) van de benodigde attributen. Onze organisatie bestaat bij de gratie van subsidies, fondsen, sponsoring en de inzet van veel vrijwillige intermediairs en bestuursleden. Door deze geldstromen kunnen we kinderen uit Lelystad een kans bieden. Het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland is zich verder aan het professionaliseren en zoekt een bestuurslid met een hart voor promotionele zaken die ons kan ondersteunen bij het professioneel uitvoeren van onze missie. Het bestuur bestaat uit bevlogen Lelystadse vrijwilligers die met veel plezier samenwerken in een collegiaal bestuur.

Het bestuur van de Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland is op zoek naar enthousiaste bestuursleden die zich op vrijwillige basis willen inzetten om het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland te besturen. Gezien de samenstelling van het bestuur zijn wij in het bijzonder op zoek naar kandidaten met achtergrond en specifieke kennis op het gebied van:

  • Jeugdzorg/welzijnszorg/armoedebestrijding;
  • Fondsenwerving/vriendenwerving;
  • PR- en marketing
  • Digitale mogelijkheden en vaardigheden

Kernactiviteiten van het bestuur

  • Het zichtbaar maken van het belang van een Jeugdfonds Sport & Cultuur in gemeenten onder de 80.000 inwoners in Lelystad.
  • Het bijwonen van bestuursvergaderingen.
  • Het besturen van de stichting conform de Governance Code Cultuur.

Samenstelling bestuur

• Betrokken mensen met een achtergrond in armoedebeleid, cultuur, sport, bedrijfsleven, politiek, jeugdzorg/welzijn, onderwijs, communicatie/pr.
• Sterke netwerken.
• Afspiegeling van de samenleving (m/v, leeftijd, verschillende achtergrond).
Competenties bestuursleden
• Kennis en affiniteit met de Lelystadse sociale, sport en/of culturele sector en armoedebestrijding.
• Bestuurlijke ervaring.
• Kennis en deskundigheid.
• Communicatieve vaardigheden
• Een ‘hands-on’ mentaliteit
• Gemiddeld circa 8 uur per maand beschikbaar zijn. We vergaderen minimaal 6 keer per jaar in Lelystad.

Voor alle bestuursleden geldt een sterke affiniteit met de doelstellingen en werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, kennis van de sociale, sport en/of culturele sector van Lelystad en de bereidheid om met verschillende stakeholders samen te werken.

Aanvullende informatie of reageren? Voor meer informatie over de bestuursfuncties kunt u contact opnemen met Marcel van Dongen, voorzitter, 06 27091442.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland

Wist je dat?

kinderen en jongeren in Nederland groeit op in armoede.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een sportclub.

kinderen en jongeren werden in 2022 via ons lid van een cultuurclub.

uitgegeven sport- en cultuurattributen in 2022.