Naar Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland pagina

Friesland | 19 oktober 2021

Vacature: Bestuurslid Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: ‘Advies opgroeien zonder armoede’, SER). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2020 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur landelijk 70.962 kinderen mee laten doen. In Fryslân heeft het Jeugdfonds 2.782 kunnen helpen.

Onze missie is: iedereen moet kunnen meedoen. Wij spannen ons jaarlijks in om meer dan 3.000 kinderen en jongeren uit minimagezinnen de kans ook mee te doen aan sport en cultuur. Wij betalen rechtstreeks de contributie aan de aanbieders en vergoeden in bepaalde gevallen (een deel) van de benodigde attributen.

Onze organisatie bestaat bij de gratie van subsidies, fondsen, sponsoring en de inzet van veel vrijwillige intermediairs en bestuursleden. Door deze geldstromen kunnen we kinderen uit Fryslân een kans bieden. Het bestuur van Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland is zich verder aan het ontwikkelen en zoekt in aanvulling op het huidige bestuur van 6 personen een bestuurslid met een warm hart voor onze doelgroep en die ons kan ondersteunen bij het professioneel uitvoeren van onze missie. Het huidige bestuur bestaat uit bevlogen vrijwilligers die met veel plezier samenwerken in een collegiaal bestuur.

Profiel bestuurslid

Ieder bestuurslid is een belangrijke spil binnen het bestuur met betrekking tot de diverse onderwerpen en daarnaast ook specifieke meer persoonsgebonden taken die voorbij komen, de verbinding met onze partners en het grote netwerk in onze provincie .
De bestuurder die wij zoeken heeft:

 • Een goed netwerk in de Jeugdzorg en/of Welzijnswerk en Cultuur van Fryslân met raakvlakken binnen gemeenten en provincie.
 • Een netwerk dat mede inzetbaar is om de bekendheid van het Jeugdfonds te vergroten.
 • Bij voorkeur veel affiniteit met Cultuur
 • Een fondsen- en subsidieaanvragen achtergrond is een pré.
 • Woonachtig in Fryslân

Mede gelet op de samenstelling van ons bestuur gaat onze voorkeur uit naar een jonge en enthousiaste persoon met goede communicatieve vaardigheden, een praktische inslag, die goed kan samenwerken om met energie en plezier ons bestuur te versterken. We bieden de kans om ook bestuurlijke ervaring op te doen.

Taken van het bestuurslid:

 • Adviseert het bestuur over kansen en verbindingen met het Jeugdzorg en/of Welzijnswerk en Cultuur in Fryslân.
 • Bereid om zich actief in te zetten waar nodig en gewenst voor de doelen van het fonds.

Gevraagde competenties bestuurslid:

 • Luisteren en waarnemen.
 • Netwerken.
 • Klantgerichtheid.
 • Initiatierijk.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Kan zich snel inwerken

Het Bestuur:

Ons bestuur bestaat uit leden die onbezoldigd, vrijwillig, collegiaal en bevlogen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het reilen en zeilen van het fonds. De taken van alle bestuursleden zijn vastgelegd en binnen het bestuur heeft ieder bestuurslid zijn eigen taakgebied. Het bestuur wordt ondersteund door een betaald coördinator.

In verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) kan er een referentie of een VOG gevraagd worden.

Het algemeen bestuur vergadert minimaal vier keer jaar. Daarnaast vinden er overleggen en bijeenkomsten plaats waar individuele bestuursleden worden verwacht.

Reageren:

Ben je geïnteresseerd, zie je een uitdaging in deze functie of wil je meer informatie? Reageren op deze vacature kan t/m 20 november 2021 door een mail te sturen naar rainer.friesland@jeugdfondssportencultuur.nl. Stuur een korte motivatie en actueel CV mee.Lees meer nieuws Lees meer nieuws van Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland

Wist je dat?

gemeenten zijn aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

kinderen groeit op in armoede.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te sporten.

kinderen en jongeren kregen in 2020 de kans om te dansen, muziek te maken of schilderen.